หวั่น ‘โควิด-19’ ระลอก 2 ปูพรมสแกน ‘คนต่างด้าว’ ในสถานประกอบการทั่วประเทศ

หวั่น “โควิด-19” ระลอก 2 ปูพรมสแกน “คนต่างด้าว” ในสถานประกอบการทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กกจ.ส่งชุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการ เน้นตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย แรงงานกลุ่มเสี่ยง ทำงานตามสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ ร้านนวด สถานประกอบการที่เข้าถึงยากและเป็นกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งแรงงานที่ทำงานและพักอาศัยในไซต์ก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ไม่ให้ย้อนกลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่

นายสุชาติกล่าวว่า สำหรับแผนการทำงาน โดยบูรณาการร่วมกับคณะทำงานตรวจแรงงานต่างด้าวทั้งระบบในพื้นที่ ออกตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อตรวจเอกสารของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการว่าถูกต้องหรือไม่ อันเป็นการป้องกันการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในพื้นที่เสี่ยง เช่น สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ฯลฯ ได้ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักอาศัยของแรงงานรับจ้างทั่วไป แรงงานที่อาศัยในบ้านพักหรือที่พักชั่วคราวเพิ่มเติมด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากที่สถานประกอบการและที่พักหลายแห่งเปิดดำเนินการ

อธิบดี กกจ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ กกจ.จะแบ่งการตรวจออกเป็นการตรวจปกติ หรือตรวจทั่วไปเพื่อให้คำแนะนำ ควบคุม กำกับดูแล เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย การตรวจตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ การตรวจจากการรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนทั่วไป การตรวจจากเบาะแสที่ปรากกฎในข่าวหรือสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการลงพื้นที่หาข่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่

“โดยในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-วันที่ 12 กรกฎาคม 2563) พนักงานเจ้าหน้าที่ของ กกจ. ได้ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ 29,254 แห่ง ดำเนินคดีไป 1,225 แห่ง ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว 374,151 คน มีการดำเนินคดี 1,627 คน” นายสุชาติกล่าว และว่า ขณะเดียวกัน ได้กำชับให้ เจ้าหน้าที่แนะนำและประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับการพิจารณาไม่เป็นธรรม เพราะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวทำงานด้วยความโปร่งใส

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image