แพทย์ แนะปชช.เคร่งครัดหน้ากาก-ล้างมือ ชี้สกัดโควิด-ไข้หวัดใหญ่-ท้องร่วง

แพทย์ แนะปชช.เคร่งครัดหน้ากาก-ล้างมือ ชี้สกัดโควิด-19 แถมลดป่วยไข้หวัดใหญ่-ท้องร่วง

วันนี้ (15 กันยายน 2563) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การที่ประเทศไทยสามารถติดตามผู้สัมผัสกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้จำกัดวงการแพร่ระบาดได้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ประชาชนร่วมมือลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ผ่านแอพพลิเคชั่น หรือ แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้บริการแล้ว 44,884,100 คน โดยมีกิจการร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม จำนวน 288,824 แห่ง

นอกจากนี้ นพ.โสภณ กล่าวว่า ยังได้รับความร่วมมือของประชาชนที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองที่สธ. แนะนำ ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น นอกจากจะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่นๆ และโรคติดต่อทางเดินอาหารด้วย

“จากข้อมูลของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 250,886 ราย เสียชีวิต 17 ราย ซึ่งในช่วงเดียวกันของปี 2563 มีผู้ป่วยจำนวน 108,833 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนผู้ป่วยโรคท้องร่วง ในปี 2562 มีจำนวน 743,934 ราย เสียชีวิต 5 ราย ในปี 2563 มีจำนวน 569,664 ราย เสียชีวิต 2 ราย” นพ.โสภณ กล่าวและว่า จากข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่ามาตรการป้องกันตนเองสามารถช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคทั้ง 2 กลุ่ม สธ.จึงเน้นย้ำให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และลดอัตราการป่วยจากโรคดังกล่าว

นพ.โสภณ กล่าวว่า จากมาตรการป้องกันตนเองที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติแล้ว ยังสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ที่ระบุไว้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ว่า การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหะสถานนั้น เป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการลดความเสี่ยงติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยยังต้องรักษาสุขอนามัยร่วมกับการล้างมือให้ถูกวิธี และการรักษาระยะห่างจากผู้อื่นให้เป็นปกติสม่ำเสมอ ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศนำมาตรการนี้ไปบังคับใช้กับประชากรในประเทศให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในชุมชน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon