กทม.ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 เปิดบ้านบางแค 2 ทำกิจกรรม

กทม.ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 เปิดบ้านบางแค 2 อนุญาตทำกิจกรรมเยี่ยมสูงวัย

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กรุงเทพมหานคร หรือ ศบค.กทม. ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า ในที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก และในประเทศไทย จากนั้นคณะทำงานแต่ละด้าน และกลุ่มเขตได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลาย และการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพฯ

“ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคมได้รายงานที่ประชุมว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักพัฒนาสังคม ได้ออกประกาศ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การฝึกภาคปฏิบัติงานจากหน่วยงาน และบุคคลภายนอกในบ้านผู้สูงอายุ บางแค 2 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุในบ้านบางแค 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดี เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศดีขึ้น สำนักพัฒนาสังคมจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้หน่วยงาน และบุคคลภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน และฝึกภาคปฏิบัติในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่วันที่ 6 พฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยหน่วยงานและบุคลากรภายนอกที่เข้ามาจัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน และฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งผู้ที่จะเข้าไปติดต่อราชการ ต้องปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบและมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด” รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

Advertisement

นอกจากนี้ พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า ที่ประชุมได้กำชับให้ 6 กลุ่มเขต กวดขันและสำรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งแฝงตัวในกิจการประเภทต่างๆ ให้เข้าสู่การตรวจประเมินด้วยระบบ BkkCovid เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบุคคลที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงและทำการสเว็บ (SWAB) ต่อไป รวมทั้งกำชับผู้ประกอบการในพื้นที่ดูแลให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง และล้างมือก่อนใช้บริการทุกครั้งด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image