ยืนยัน! ไทยพบคนติดโควิดในประเทศ ชายวัย 28 ที่เชียงราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหญิงพะเยา

ยืนยัน! ไทยพบคนติดโควิดในประเทศ ชายวัย 28 ที่เชียงราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหญิงพะเยา

วันนี้ (4 ธันวาคม) เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย

เมื่อเวลา 11.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 1 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค(Quarantine) 13 ราย รวมสะสม 4,053 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,455 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,598 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,839 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล(รพ.) 154 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย ทั้งนี้ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 4,053 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร(กทม.) และนนทบุรีจำนวน 2,202 ราย ภาคเหนือ 128 ราย ภาคกลาง 864 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 747 ราย

ติดเชื้อในประเทศจากการสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันมาจากต่างประเทศ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหญิง จ.พะเยา ที่กลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ก่อนหน้านี้ ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค(Quarantine) 13 ราย ได้แก่
1.ยูเครน 1 ราย หญิงไทย อายุ 45 ปี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทยเข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ(State Quarantine) ใน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม วันที่ 1 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ มีไข้ เสมหะ หายใจลำบากและปวดศีรษะ เข้ารักษาที่ รพ.สมุทรปราการ

2.เนปาล 1 ราย เพศชาย สัญชาติเนปาล อายุ 46 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทยเข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(Alternatives State Quarantine) ใน กทม. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน

3.เนเธอร์แลนด์ 1 ราย หญิงไทย อายุ 33 ปี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากอินโดนีเซียถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ(SQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม วันที่ 3 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่สถาบันประสาทวิทยา

4.สาธารณรัฐเช็ก 1 ราย เพศชาย สัญชาติเช็ก อายุ 71 ปี เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) ใน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม วันที่ 12 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน

5.นอร์เวย์ 1 รายหญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานนวด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ(SQ) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม วันที่ 3 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.แหลมฉบัง

6.เยอรมนี 2 ราย
รายที่ 1 เพศหญิง สัญชาติเยอรมัน อายุ 68 ปี เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) ใน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน
รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 41 ปี เป็นแม่บ้าน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทยเข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ(SQ) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม วันที่ 4 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.บ้านบึง

7.สหรัฐอเมริกา 3 ราย
รายที่ 1 เพศชาย สัญชาติอเมริกัน อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากเกาหลีถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม วันที่ 12 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน

รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 30 ปี อาชีพวิศวกร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องจากกาตาร์ถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน

รายที่ 3 ชายไทย อายุ 32 ปี เป็นนักศึกษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม เดินทางต่อเครื่องจากกาตาร์ถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ(SQ) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ผลตรวจพบเชื้อ มีอาการไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีเสมหะและน้ำมูก เข้ารักษาที่ รพ.สมุทรปราการ

8.เมียนมา 3 ราย
รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม เดินทางเข้าประเทศไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐในท้องถิ่น(Local Quarantine) ใน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม วันที่ 1 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดยมีอาการไอ เจ็บคอและถ่ายเหลว เข้ารักษาที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม เดินทางเข้าประเทศไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐในท้องถิ่น(LQ) ใน จ.เชียงราย ในวันเดียวกันนั้น ผลตรวจพบเชื้อ โดยมีอาการไอ มีเสมหะ และเจ็บหน้าอก เข้ารักษาที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

รายที่ 3 หญิงไทย อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม เดินทางเข้าประเทศไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐในท้องถิ่น(LQ) ใน จ.เชียงราย ในวันเดียวกันนั้น ผลตรวจพบเชื้อ โดยมีอาการไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก และสูญเสียการได้กลิ่น เข้ารักษาที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ทั้งนี้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 678,631 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 65,527,498 ราย อาการรุนแรง 106,570 ราย รักษาหายแล้ว 45,370,805 ราย เสียชีวิต 1,511,719 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 14,535,196 ราย เป็นรายใหม่ 218,576 ราย 2.อินเดีย จำนวน 9,571,780 ราย เป็นรายใหม่ 38,309 ราย 3.บราซิล จำนวน 6,487,516 ราย รายใหม่ 50,866 ราย 4.รัสเซีย จำนวน 2,375,546 ราย เป็นรายใหม่ 28,145 ราย 5.ฝรั่งเศส จำนวน 2,257,331 ราย เป็นรายใหม่ 12,696 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับ 151 ของโลก ส่วนเมียนมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1,418 ราย ยอดสะสมรวม 95,018 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ซัสโก้ ร่วมกับ ทีมกล้าอาสา ระดมของบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช
บทความถัดไป‘ธนาธร’ ถึงกับอึ้ง เจอเสาไฟโซลาร์เซลล์ 120 ล้าน ตั้งติดนาข้าว-บนถนนที่แทบไม่มีรถวิ่ง!