เจออีก! บุคลากร สวทช. ติดโควิด-19 พักหอใกล้ มธ. รังสิต! เผยไทม์ไลน์เดินทาง-ทำงาน

เจออีก! บุคลากร สวทช. ติดโควิด-19 พักหอใกล้ มธ. รังสิต! เผยไทม์ไลน์เดินทาง-ทำงาน

เมื่อเวลา 21.54 น. เพจเฟซบุ๊ก Thammasat TODAY รายงานว่า มีบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ติดเชื้อโควิด-19 โดยได้รับผลการตรวจยืนยันในวันนี้ 21 ธันวาคม ซึ่งอ้างถึงรายงานในเอกสารจากเว็บ สวทช. ดังนี้

เนื่องด้วยในวันนี้ (21 ธันวาคม 2563) คณะกรรมการอำนวยการ COVID-19 สวทช. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ว่ามีผู้ที่ปฏิบัติงานที่สวทช. 1 ท่าน ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย นาโนเทค โดยบุคลากรท่านนี้ไม่ได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ อวท. ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2563 และกลับเข้ามาทำงานที่สำนักงานฯ ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 เริ่มมีอาการป่วยในตอนเย็นของวันที่ 17 ธันวาคม จึงลางานตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พักรักษาตัว ณ ที่พักส่วนตัวภายนอกอุทยานฯ และไปพบแพทย์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ต่อมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และได้รับการยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 ในวันนี้ (21 ธันวาคม 2563) ช่วงบ่าย หลังจากทราบข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ที่ได้ตรียมการไว้ ดังต่อไปนี้

1. ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาสอบทานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องและตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและบ่งชี้ระดับความเสี่ยง

Advertisement

2. บ่งชี้รายชื่อผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรคนดังกล่าวที่เข้าข่ายเสี่ยงสูง ซึ่งมีจำนวน 8 คน เพื่อมารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประสานงานไว้

3. บ่งชี้รายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ และทางนาโนเทค ได้ให้ปฏิบัติงาน Work from Home และเฝ้าสังเกตอาการตนเอง

4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการทำความสะอาดตามแนวทางมาตรฐานทางสาธารณสุขและปิดพื้นที่ห้องปฏิบัติการด้านเคมีสังเคราะห์ นาโนเทค ห้อง 302-306 ชั้น 3 อาคาร INC 2 TOWER B และห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) NCTC ห้อง G 05 ชั้นใต้ดินอาคาร INC2 TOWER C เป็นระยะเวลา 7 วัน และทำความสะอาดเพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆ โดยรอบด้วย

Advertisement

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้สอบทานมาตรการรักษาความสะอาดและแนวปฏิบัติของ สวทช. ซึ่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการฯ พิจารณางดการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสัมผัสระหว่างบุคคล เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด

สำนักงานฯ ได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน คณะกรรมการฯ ขอความร่วมมือบุคลากร สวทช. ปฏิบัติตามมาตรการที่สำนักงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

ภาพจากเฟซบุ๊ก – Thammasat TODAY

ด้าน ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

1.บุคลากรของ สวทช.ที่ติดเชื้อคนนี้ #ไม่ได้เข้ามาในโรงอาหารหรือเข้ามาในพื้นที่ใดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเลยครับ และในไทม์ไลน์ก็ไม่ปรากฏวันเวลาใดที่ได้เข้ามาในศูนย์รังสิตเลย

2.ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่ากลุ่มเสี่ยง 8 คน ได้เข้ามาในพื้นที่ศูนย์รังสิตหรือไม่ ถ้าเคยเข้ามา ระดับความเสี่ยงก็จะลดลงไปชั้นหนึ่งคือเป็นสัมผัสเสี่ยงต่ำ อย่างไรก็ตามต้องรอยืนยันข้อเท็จจริงวันพรุ่งนี้อีกครั้งครับ

3.สำหรับเรื่องหอพักนั้น กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ อย่างไรก็ดีเนื่องจากบุคลากรที่ติดเชื้อคนนี้เพิ่งกลับเข้ามาทำงานเพียง 2 วัน และ #ไม่ได้ออกไปสัมผัสกับใครนอกจากที่ทำงานที่สวทช. จึงขอให้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับ

วันพรุ่งนี้มีความคืบหน้าประการใดจะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วครับ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image