‘บอล ธนวัฒน์’ เสนอเยียวยาช่วงโควิด จี้รัฐต้องกล้าคิดกล้าทำ ก่อนคนจะอดตายกันหมด!

‘บอล ธนวัฒน์’ เสนอเยียวยาช่วงโควิด แนะช่วยค่าแรงหากสั่งปิดธุรกิจ ตั้งเกณฑ์ใช้น้ำ-ไฟฟรี ช่วยค่าเทอม-ค่าหอ นักศึกษา ฯลฯ จี้รัฐต้องกล้าคิดกล้าทำ ก่อนคนจะอดตายกันหมด!

เมื่อเวลา 21.40 น. วันที่ 11 มกราคม นายธนวัฒน์ วงค์ไชย หรือ บอล อดีตประธานสภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแกนนำกลุ่ม “วิ่งไล่ลุง” โพสต์เฟซบุ๊ก “ธนวัฒน์ วงค์ไชย – Tanawat Wongchai” เกี่ยวกับข้อเสนอมาตรการเยียวยาประชาชน นิสิต และนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ โดยระบุว่า

1.ต้องเยียวยาแรงงานทุกคนที่ถูกพักงานหรือตกงาน อันเป็นผลกระทบมาจากคำสั่งของรัฐในการปิดสถานบริการและธุรกิจต่างๆ

และรัฐต้องจ่ายค่าแรงเป็นขั้นบันได ไม่น้อยกว่า 50% ให้ผู้ประกอบการ เพื่อคงการจ้างงานไว้ ในเขตพื้นที่ที่มีการล็อกดาวน์ โดยผู้ประกอบการที่รับความช่วยเหลือนี้ จะได้รับมาตรการจูงใจด้านภาษีเพิ่มเติม แต่ต้องคงการจ้างงานไว้ ห้ามไล่ลูกจ้างออกจากกิจการ และห้ามปิดกิจการลง

สำหรับแรงงานนอกระบบ รัฐพึงจ่ายเงินชดเชยให้ด้วย และดึงแรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบต่อไป

Advertisement

2.ต้องเร่งพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งหนี้เงินกู้ และหนี้ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ทั้งหนี้ของประชาชน และหนี้ของ SMEs เพื่อต่อลมหายใจให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยในยามยากลำบากทางเศรษฐกิจ

3.ต้องสนับสนุน work form home ด้วยการแจกซิมใช้อินเทอร์เน็ตฟรีแก่ประชาชน และให้มาตรการจูงใจทางภาษี แก่ธุรกิจที่สนับสนุน work from home

4.ต้องมีมาตรการใช้น้ำ-ไฟฟรี หากใช้ไม่ถึงหน่วยที่กำหนด และหากใช้เกินหน่วยที่กำหนด ก็ให้มีส่วนลดเป็นขั้นบันได เพื่อสนับสนุน work from home และบรรเทาผลกระทบของประชาชน

5.ต้องลดค่าเทอมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงขยายเวลาการจ่ายค่าเทอม หากไม่มีจ่าย ก็ให้เรียนต่อได้ โดยคำนึงถึง #โอกาส เป็นสำคัญ ต้องไม่มีใครไม่ได้เรียนต่อ เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม

รวมทั้งรัฐพึงจัดหาซิมใช้อินเทอร์เน็ตฟรี และอุปกรณ์ที่รองรับการเรียนออนไลน์แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ทุกคนได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์อย่างเท่าเทียม

6.ต้องลดค่าหอพักในกำกับของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงให้มาตรการจูงใจด้านภาษี แก่หอพักเอกชน ที่ให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต นักศึกษา (เช่น ลดค่าหอพัก ลดค่าส่วนกลาง ขยายเวลาการชำระค่าหอพัก ฯลฯ)

7.ต้องผ่อนปรนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการปล่อยเงินกู้ soft loan แก่ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเร่งช่วยเหลือธุรกิจของคนตัวเล็กตัวน้อย และต่อลมหายใจ เพื่อยุงเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ SMEs ก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 10 ล้านคน หาก SMEs ล้ม เศรษฐกิจของประเทศย่อมล้มตาม

มาตรการเหล่านี้ เป็นข้อเสนอเบื้องต้น ที่รัฐบาลสามารถทำได้จริง และทำได้ทันที เพื่อเยียวยาประชาชน นิสิต และนักศึกษา ให้รอดพ้นจากพิษเศรษฐกิจครั้งใหญ่ อันเป็นผลมาจากการล็อกดาวน์ เพราะความหละหลวมตามชายแดนของรัฐ

การเยียวยาครั้งนี้ หลายมาตรการไม่ได้ใช้เงิน และถึงบางมาตรการจะใช้เงิน ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อแสดงความ “รับผิดชอบ” ในฐานะรัฐบาล ที่ผิดพลาดจากการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

รัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจ กล้าเอาเงินออกมาเยียวยาประชาชนได้แล้วครับ ก่อนที่พวกเขาจะอดตายกันหมด”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image