ทบ.ลุยฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19โรงเรียนย่านเขตบางเขน รองรับเปิดเรียน 25 ม.ค.64

เมื่อวันที่ 25 มกราคม กองทัพบก(ทบ.) โดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพล กว่า 20 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ รถฉีดล้างสารพิษ ลงพื้นที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ทำความสะอาด ล้างสิ่งปนเปื้อน ขจัดการแพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19 – โดย ชุดปฏิบัติการฯ ฉีดพ่นสารชะล้างการปนเปื้อนฯ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการออกพ่นยาชะล้างการปนเปื้อนฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 สนับสนุนให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตบางเขน และเขตจตุจักร ตามที่ได้รับการประสาน เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการปรับสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างสภาวะแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีให้กับครูและนักเรียน

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมอบให้หน่วยทหารออกช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ในการคลี่คลายสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้นำทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การข่วยเหลือประชาชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon