สธ.-เอกชน ร่วมตั้ง รพ.สนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

สธ.-เอกชน ร่วมตั้ง รพ.สนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ จ.สมุทรสาคร นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ ได้นำผู้คณะบริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในสถานการณ์โควิด-19 และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามวัฒนาแฟคทอรี่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท วัฒนาแฟคทอรี่ สนับสนุนพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 1,500 เตียงรองรับแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อโควิด 19 เฟสแรกมีเตียงรองรับ 500 เตียง และขยายเพิ่มเฟส 2 อีก 1,000 เตียง

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์หมุนเวียนให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อสามารถเดินหน้าต่อไปได้ มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อทุกคน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลสนามจากภาคเอกชนอื่นๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันควบคุมโรค เมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลาย แรงงานหายป่วยกลับมาทำงาน จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

นายสาธิต กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจำกัดวงการแพร่ระบาด โดยมีการปรับแผนและมาตรการควบคุมโรคตามสถานการณ์ ขณะนี้ เน้นในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ ใช้กลยุทธ์ Bubble and Seal ควบคุมและกำหนดเส้นทาง ที่พักอาศัยในกลุ่มพนักงาน เพื่อป้องกันเชื้อแพร่ออกมาสู่ชุมชนภายนอก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและพนักงานเป็นอย่างดี

ส่วนในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กได้ตรวจค้นหาเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกโรงงาน เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา สำหรับโรงงานที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้เน้นการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งในชุมชน ได้รับการช่วยเหลือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจคนในชุมชนเกี่ยวกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันและลดการสัมผัสในกลุ่มพนักงานโรงงาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon