จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 6 ราย รวมแล้ว 13 ราย เร่งตรวจคัดกรองปูพรมเชิงรุก

จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 6 ราย รวมแล้ว 13 ราย เร่งตรวจคัดกรองปูพรมเชิงรุก

จากกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 2/2564 โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม 2 ราย ต่อมา ช่วงดึกวันที่ 7 กุมภาพันธ์ จุฬาฯ ออกประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 3/2564 ระบุพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 3 ราย พร้อมประกาศให้ “จุฬานิวาส” ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการของส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็น เขตต้องดูแลเป็นพิเศษ นั้น

ล่าสุด ช่วงดึกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จุฬาฯ ออกประกาศ มาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 4/2564 ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพักอาศัยในหอพักบุคลากร และดำเนินการส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาฯแล้วนั้น

คณะกรรมการโควิดจุฬาฯ ได้มีมาตรการระดมตรวจคัดกรองโรคเชิงรุกกับกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าว จำนวน 230 คน

Advertisement

ผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกดังกล่าวพบว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 6 คน รวมเป็น 13 คน

ดังนั้น คณะกรรมการโควิด-19 จึงได้ดำเนินการต่อไปนี้

1.ขยายการตรวจคัดกรองปูพรมเชิงรุกเพิ่มขึ้นอีก 389 คน (รวมเป็นผู้ได้ตรวจคัดกรองโรคแล้ว 619 คน)

Advertisement

2.สอบสวนโรคอย่างเร่งด่วน โดยร่วมมือกับสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง ขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลได้ และขอให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทาง https://www.chula.ac.th/covid-19/ หัวข้อ “ข่าวสาร COVID-19”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image