ม.เกษตรศาสตร์ เปิดไทม์ไลน์ 2 นิสิต ติดเชื้อโควิดนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย แจงมาตการป้องกันโรค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบนิสิต 2 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกพื้นที่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บางเขน ออกประกาศแจ้งไทม์ไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยพบว่า ไทม์ไลน์ของนิสิตเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 ราย รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ทราบ และให้หยุดพักดูอาการเป็นเวลา 14 วัน เรียบร้อยแล้ว

ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยได้ดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย โดยดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งพื้นที่ของอาคารและสถานที่ที่นิสิตเข้าเรียน ตลอดจนทุกอาคารภายในคณะเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 27 ความว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงหลายกรณีในกลุ่มคลัสเตอร์สถานบันเทิง เป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงสูงกับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดำเนินการดังนี้

1.ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) แต่ยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน Work on-site เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจำเป็นและต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการ

2.ให้คณะวิชาจัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์

3.ให้ทุกส่วนงานเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon