รายที่ 2 ! ไทยพีบีเอส พบผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ รายการข่าวจัดเต็ม ติดโควิด เพิ่มอีก 1

รายที่ 2 ! ไทยพีบีเอส พบผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ รายการข่าวจัดเต็ม ติดโควิด เพิ่มอีก 1

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่อง พบพนักงานติดเชื้อโรคโควิด-19 รายที่ 2 ระบุว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ได้รับรายงานจาก ผู้ป่วยซึ่งเป็น ผู้ช่วย Producer รายการข่าวจัดเต็ม สังกัดสํานักข่าว ว่า ได้รับคํายืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อโรค โควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ ได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับคํายืนยันก่อนหน้านี้ว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564

โดยตลอดช่วงเวลาหลังสัมผัส จนกระทั่งตรวจ พบไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใด และได้แจ้งยืนยันสถานที่ เวลาที่เข้ามาอยู่ใน ส.ส.ท. ว่าเข้ามาทํางานเกือบทุกวันระหว่างเวลา 07.00-16.00 น. ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 มีนาคม ถึงวันอังคารที่ 5 เมษายน 2564 ส่วนใหญ่ทํางานอยู่ในพื้นที่นั่ง ทํางาน ห้องสตูออนไลน์ ห้องตัดต่อ สํานักข่าว ชั้น 1 รวมถึงไปซื้ออาหารโดยนํากลับมารับประทานที่โต๊ะ ขณะนี้อยู่ในระหว่างให้ผู้ป่วยจัดทํารายละเอียดเวลาและสถานที่ รวมถึงบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิด เพื่อประกอบการ ดูแลควบคุมโรคต่อไป

เบื้องต้น ส.ส.ท.ได้ดําเนินการป้องกันและควบคุมดูแล ดังนี้

  • กักตัวพนักงานที่คาดว่าจะอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด (เสี่ยงสูง) ทั้งหมดให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโค
    วิด-19
  • ปิดกั้นพื้นที่บริเวณสถานที่ทํางานของผู้ป่วยและโดยรอบทั้งโซน ในวันนี้และทําความสะอาดโต๊ะ ทํางาน เครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงาน ทั้งหมดอย่างละเอียด (Deep Cleaning) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายและป้องกันความเสี่ยงที่จะติดต่อไปยังพนักงานอื่น
  • ให้พนักงานที่สัมผัสกับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย (เสี่ยงต่ำ) เฝ้าสังเกตอาการและทํางานที่บ้าน (Work From Home) จนถึงวันที่ 20 เมษายน
  • จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่พนักงานโดยรวมที่ต้องการความมั่นใจ

ไทยพีบีเอส เผยพบผู้ผลิตรายการสัญญาจ้างติดโควิด-19

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ทนายฯ เผย ‘อานนท์’ เขียนคำแถลงปฏิเสธกระบวนการยุติธรรม 21 จำเลยขอถอนทนาย
บทความถัดไปแจ้ง 4 ข้อหา อดีตตำรวจยิงญาติตัวเอง หลังเสพยาจนหลอน