นนทบุรี ป่วยเพิ่ม 115 ราย ส่วนใหญ่จากตลาดเทศบาลนครนนทบุรี 49 ราย จีรจิตต์อพาร์ทเม้นท์ 21 ราย

นนทบุรี ป่วยเพิ่ม 115 ราย ส่วนใหญ่จากตลาดเทศบาลนครนนทบุรี 49 ราย จีรจิตต์อพาร์ทเม้นท์ 21 ราย

เมื่อเวลา 14.10 น.วันที่ 14 พฤษภาคม ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 115 ราย สาเหตุติดเชื้อส่วนใหญ่ภายในตลาดสดสถานที่ทำงานและภายในครอบครัว เพศหญิง 54 ราย เพศชาย 61 ราย ต่างชาติ 48 ราย (พม่า 39 ราย ลาว 7 ราย กัมพูชา 1 ราย สิงคโปร์ 1 ราย) ภูมิลำเนาอำเภอเมืองนนทบุรี 72 ราย อำเภอปากเกร็ด 16 ราย อำเภอบางกรวย 12 ราย อำเภอบางบัวทอง 9 ราย อำเภอบางใหญ่ 5 ราย อำเภอไทรน้อย 1 ราย มีอาการ 34 ราย คิดเป็น 29.4 % ไม่มีอาการ 81 ราย คิดเป็น 70.6 %

ความสัมพันธ์ผู้ใกล้ชิด 115 ราย ตลาดเทศบาลนครนนทบุรี 49 ราย, จีรจิตต์อพาร์ทเม้นท์ 21 ราย, คอนโดดอนเจดีย์ 2 ราย, ท็อปส์เซ็ลทรัลรัตนาธิเบศร์ 2 ราย, ห้องเช่าไลลา 2 ราย, ซิกน่าประกันภัย 2 ราย, The Boss Clinic 2 ราย, เทศบาลตำบลศาลากลาง 2 ราย, เทศบาลตำบลเสาธงหิน 2 ราย, ตลาดพิชัย, คูแคมป์แมนชั่น, รร.ธรรมมิสลามท่าอิฐ

โดยสามารถดูสรุปข้อมูลทั้ง 115 ราย ได้ที่ คลิก

Advertisement

ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่
https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ

และสามารถสืบค้น timeline ผู้ป่วย ได้ที่ http://203.157.109.21/timeline/index.php ประมาณ 1 – 2 วัน จากวันรายงาน สามารถสืบค้น ลำดับเคส เพศ อายุ ตำบล อำเภอ วันที่ ป่วยได้ สามารถสืบค้นสถานที่ใน TIMELINE ได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image