เพิ่มไม่หยุด! คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปอาหารทะเลสงขลา ติดเชื้อเพิ่มอีก 9 ราย รวมสะสม 91 คน

เพิ่มไม่หยุด! คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปอาหารทะเลสงขลา ติดเชื้อเพิ่มอีก 9 ราย รวมสะสม 91 คน คกก.โรคติดต่อจังหวัดสงขลา ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว หลังพบแรงงานในโรงงานติดเชื้อเพียบ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาออกประกาศในเรื่องมาตรการห้ามเดินทางและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยขอให้ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการประเภทกิจการโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวในโรงงานรวมกันมากกว่า 20 คน งดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกจากที่ตั้ง/สถานประกอบการ รวมถึงให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างควบคุมแรงงานต่างด้าวไม่ให้เดินทางไปยังที่สาธารณะ สถานที่แออัดและควบคุมไม่ให้แรงงานต่างด้าวมีการรวมตัวกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ในตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทำให้ต้องมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อของคนกลุ่มนี้ในสถานประกอบการอื่นๆ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนของโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ในขณะนี้ได้มีการตรวจคัดกรองแรงงานไทยกว่า 1,500 คน ได้ครบทั้งหมดแล้ว ส่วนแรงงานต่างด้าวก็ได้มีการซีล แยกเป็นกลุ่ม เพื่อควบคุมการติดเชื้อ และกำหนดให้อยู่ภายในแคมป์ที่พักซึ่งเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของโรงงาน โดยในคลัสเตอร์นี้นั้นแม้จะเป็นเรื่องที่ยังสร้างความกังวลให้กับจังหวัด แต่ก็อยู่ในความควบคุมของฝ่ายสาธารณสุข

ทั้งนี้ มีรายงานว่าคลัสเตอร์นี้มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมแล้ว 82 คน วันนี้มีรายงานติดเชื้อเพิ่มจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอีก 9 คน รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้แล้ว 91 คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลารายงานจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในวันนี้เพิ่มขึ้น 36 คนแยกเป็น กลุ่มสถานบันเทิง 6 คน กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 20 คน กลุ่มค้นหาเชิงรุกในโรงงาน 9 คน และกลุ่มงานสอบสวนโรค 1 คน ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 1,163 คน แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,151 คน ติดเชื้อจากต่างประเทศ 12 คน เสียชีวิตสะสม 5 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 787 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 371 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon