หมอสุภัทรเผย อ.จะนะ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น 35 ราย มีจุดระบาด 6 จุด

หมอสุภัทรเผย อ.จะนะ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น 35 ราย มีจุดระบาด 6 จุด

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่องสรุปการระบาดของโควิด-19 ในอ.จะนะ จ.สงขลา ระบุว่า

สรุปการระบาดของเชื้อโควิดในอำเภอจะนะ (6 มิถุนายน 2564) รายงานโดย งานควบคุมโรคโรงพยาบาลจะนะ

จากยอดผู้ป่วยของอำเภอจะนะที่เพิ่มสูงขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 มีจำนวน 35 ราย ยอดผู้ป่วยรวมของอำเภอจะนะเพิ่มเป็น 238 ราย งานควบคุมโรคโรงพยาบาลจะนะ ขอแจ้งข้อมูลการระบาดโดยละเอียดดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ในอำเภอจะนะมีจุดระบาด 6 จุดด้วยกันกล่าวคือ

1. จุดระบาดบ้านประจ่า ตำบลนาหว้า เป็นจุดระบาดที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน เหตุเริ่มด้วยผู้ป่วยชายสูงอายุมารักษาที่โรงพยาบาลจะนะด้วยภาวะอัมพาตในวันที่ 20 พฤษภาคม แล้วมีการส่งต่อโรงพยาบาลสงขลา แล้วได้รับตัวกลับมานอนรักษาที่บ้านในวันที่ 22 พฤษภาคม ต่อมาผู้ป่วยมีไข้หนาวสั่น จึงพาไปโรงพยาบาลสงขลาอีกครั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม แพทย์รับตัวไว้นอนที่โรงพยาบาล และได้ตรวจโควิด ทราบผลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ว่า ติดเชื้อโควิด โดยในช่วงแรกมีการตรวจลูกหลานที่ไปเฝ้าไข้ 10 คน พบว่าติดเชื้อไป 5 คน ซึ่งทุกคนล้วนเฝ้าไข้ใกล้ชิด

ประเด็นสำคัญนอกจาการติดเชื้อในเครือญาติ คือ ในวันที่ 27 พฤษภาคมนั้น ที่บ้านผู้ป่วยได้มีการจัดงานบวชชีพราหมณ์ที่บ้านทำให้มีผู้คนมาร่วมงานบวชจำนวนมาก ต่อมาผู้ที่บวชชีพราหมณ์จมูกไม่ได้กลิ่น ซึ่งเป็นอาการเด่นของโรคโควิด จึงมาตรวจและรับตัวไว้นอนที่โรงพยาบาลจะนะ และผลตรวจพบเชื้อโควิด จึงมีความเสี่ยงในการระบาดวงกว้าง

โดยรวมโรงพยาบาลจะนะและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะได้ร่วมกันควบคุมโรค ได้ตรวจ swab ไปแล้ว 5 รอบตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม เป็นต้นมา รวมจำนวนคนที่ตรวจ 78 ราย พบผู้ป่วย 14 ราย อยู่ตำบลนาหว้า 11 ราย น้ำขาว 2 ราย และแค 1 ราย

โดยในการตรวจรอบแต่ละรอบ มีรายละเอียดดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 30 พ.ค.ตรวจผู้สัมผัสร่วมบ้าน 10 ราย พบการติดเชื้อ 5 ราย ทุกรายล้วนเฝ้าไข้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย (นาหว้า 4 ราย และแค 1 ราย เป็นลูกชายที่ไปเฝ้าไข้)

รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค.ตรวจผู้สัมผัสร่วมบ้านอีก 1 ราย เป็นลูกของผู้ป่วย ผู้ป่วยเดินมาตรวจเองที่โรงพยาบาลจะนะ พบการติดเชื้อ 1 ราย ( ตำบลน้ำขาว)

รอบที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน ตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงร่วมบ้านและในชุมชน 40 ราย พบการติดเชื้อ 5 ราย (นาหว้า 4 ราย และน้ำขาว 1 ราย)

รอบที่ 4 วันที่ 4 มิถุนายน ตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงในชุมชน 29 ราย พบการติดเชื้อ 1 ราย (นาหว้า 1 ราย)

รอบที่ 5 วันที่ 5 มิถุนายน ตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงในชุมชน 22 ราย พบการติดเชื้อ 1 ราย (นาหว้า 1 ราย)

ทั้งนี้ ทางงานควบคุมโรคจะนัด swab ใหญ่ผู้สัมผัสเสี่ยงในชุมชนอีกครั้งในวันอังคารที่ 8 มิถุนายนนี้

2. กรณี หมู่ 2 ตลาดครูแซ ตำบลสะกอม จากกรณีที่หญิงไทยสูงอายุไปทำการลอกต้อกระจกที่โรงพยาบาลสงขลา และได้ทำการตรวจโควิดก่อนลอกต้อ พบติดเชื้อโควิด จากการตรวจ swab เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 22 ราย ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ 19 ราย ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ 1 ราย ตำบลสะกอม อำเภอเทพา 2 ราย ผลไม่พบเชื้อ (Not Detected) ทั้ง 22 ราย เบื้องต้นไม่พบการระบาดติดต่อในครอบครัวและในชุมชน

3. กรณี หมู่ 6 บ้านใต้ ตำบลนาทับ จากกรณีที่หญิงไทย อายุ 20 ปี ไปทำการขูดมดลูกที่โรงพยาบาลสงขลา และได้ทำการตรวจหลังการขูดมดลูก พบติดเชื้อโควิด จากการตรวจ swab มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน หมู่ 6 ตำบลนาทับ 4 ราย หมู่ 1 ตำบลป่าชิง 5 ราย รวม Swab 9 ราย ผลไม่พบเชื้อ (Not Detected) ทั้ง 9 ราย เบื้องต้นไม่พบการระบาดติดต่อในครอบครัวและในชุมชน

4. กรณี หมู่ 1 บ้านป่าพลู ตำบลคลองเปียะ พบพนักงานไทยพาณิชย์นาทวี ชายไทย อายุ 41 ปี พบเชื้อโควิดในวันที่ 3 มิถุนายน จากการตรวจ swab ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวรวม 4 ราย ผลไม่พบเชื้อ (Not Detected) ทั้ง 4 ราย เบื้องต้นไม่พบการระบาดติดต่อในครอบครัวและในชุมชน

5. กรณี หมู่ 11 บ้านใหม่ผาสุก ตำบลคลองเปียะ พบหญิงชาวลาว อายุ 49 ปี ได้รับการตรวจพบเชื้อโควิดขณะรักษาอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบที่โรงพยาบาลสงขลา จากการตรวจ swab ผู้สัมผัสใกล้ชิดรวม 6 ราย ผลไม่พบเชื้อ (Not Detected) ทั้ง 6 ราย เบื้องต้นไม่พบการระบาดติดต่อในครอบครัวและในชุมชน

6. จุดระบาดโรงงานสยามอินเตอร์และบ้านเช่าข้างโรงงาน หลังจากที่ได้ปิดโรงงานจนครบ 14 วัน และคนงานบางส่วนทั้งส่วนคนไทยและแรงงานเมียนมาร์บางส่วนได้ทยอยเข้าทำงานนั้น ในช่วงหลังพบว่า มีคนงานพม่าป่วยเป็นโควิดต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มีการตรวจคนงานเมียนมาร์ในแคมป์ที่เจ็บป่วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 จำนวน 31 ราย พบว่ามีการติดเชื้อทั้ง 31 ราย โดยได้รับตัวไว้นอนที่ รพ.จะนะ 10 ราย และนอนที่โรงพยาบาลธัญลักษณ์สงขลา 21 ราย นอกจากนี้ยังพบคนเมียนมาร์บ้านเช่าข้างแคมป์คนงานติดเชื้ออีก 7 ราย ส่งรักษาที่โรงพยาบาลธัญลักษณ์ โดยรวมกรณีสยามอินเตอร์ ยังเป็นการระบาดในพื้นที่แคมป์คนงานและรอบแคมป์คนงาน ยังไม่มีการระบาดสู่ชุมชน และยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มข้นต่อไป

โดยสรุป จุดระบาดในอำเภอจะนะ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ที่ต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเข้มข้นมี 2 แห่ง คือ กรณีโรงงานสยามอินเตอร์ และกรณีการระบาดที่บ้านประจ่า ตำบลนาหว้า ส่วนจุดที่มีการพบเชื้อแต่ยังไม่พบการระบาดนั้นจะมีการตามผู้สัมผัสใกล้ชิดมาตรวจ swab อีกครั้งเมื่อกักตัวครบ 7 วัน
Cr. เพจ โรงพยาบาลจะนะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ช้างศึก’ เข้าฟิตเนสยกระดับร่างกายต่อเนื่องก่อนซ้อมครั้งสุดท้ายในการเจอ ยูเออี
บทความถัดไป‘ขอนแก่น’ พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ ปชช.ทุกจุดบริการในจังหวัดแล้ว