‘ตลาดยิ่งเจริญ’ ประกาศปิด 7 วัน ลุยสร้างความพร้อม หาวัคซีนให้พ่อค้า-แม่ค้า ชุมชนหลังตลาด

‘ตลาดยิ่งเจริญ’ ประกาศปิด 7 วัน ลุยสร้างความพร้อม หาวัคซีนให้พ่อค้า-แม่ค้า ชุมชนหลังตลาด

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นใจตามหลักการสาธารณสุข ทางตลาดยิ่งเจริญ เมื่อได้รับทราบผลการตรวจจากการตรวจสุ่มตรวจเชิงรุก ได้สั่งดำเนินการตามหลักสาธารณสุขในทันที คือ การปิดร้าน ปิดโซน ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อจำกัดการขยายวงการแพร่ระบาด หากแต่เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเชิงรุก ที่ปรารถนาให้ประชากรในตลาด และประชาชนผู้บริโภคมีความปลอดภัย และสวัสดิภาพสูงสุด

ทางตลาดจึงได้ประกาศปิดให้บริการตลาดเอง จำนวน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดให้บริการตลาดตามปกติในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงานเขตบางเขน พร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าดำเนินการตรวจเชิงรุก (Active Case Finding) หาเชื้อให้กับให้กับกลุ่มผู้ค้าในตลาดยิ่งเจริญ พบกลุ่มผู้ค้า และแรงงานต่างชาติ ติดโควิด-19 จำนวนรวม 44 ราย จากประชากรกว่าสี่พันราย โดยให้ปิดสถานที่เพื่อปรับปรุงสุขลักษณะไปแล้ว 3 วัน เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2564

ซึ่งในช่วงเวลาที่ปิดให้บริการชั่วคราว จำนวน 7 วันนี้ ทางตลาดได้เร่งรัดดำเนินการต่อเนื่องตามหลักการสาธารณสุข สุขาภิบาลอาคารสถานที่ ควบคู่กับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส โดยห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณอาคาร เพื่อให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งถือโอกาสในการยกระดับพัฒนาโครงสร้างอาคารเพิ่มเติมให้มีระบบการระบายอากาศให้ดียิ่งขึ้น

และเพื่อเป็นการลดความรุนแรงอันเป็นความเสี่ยง ขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวตลาดยิ่งเจริญ และยับยั้งวงจรการระบาดโรค ทางตลาดยิ่งเจริญ ได้กำหนดแผนเร่งด่วน คือ การจัดหาวัคซีนในทุกวิธีการที่พึ่งจะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการจองในระบบปกติ และวัคซีนทางเลือก ให้กับผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงานข้ามชาติ กลุ่มรถรับจ้าง ชุมชนหลัง ตลาด และกลุ่มสมาชิกในครอบครัว รวมจำนวนกว่า 4,000 ราย

โดยการจัดหาวัคซีนอย่างเร่งด่วนนี้ ทางตลาดมุ่งพัฒนาให้พื้นที่ตลาดยิ่งเจริญซึ่งได้ผ่านการประเมินจากหน่วยงานภาครัฐมาต่อเนื่อง “ยกระดับเป็นพื้นที่ปลอดภัย ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่” ภายใต้แนวคิด “Super safe zone” คือการกำหนดคุณสมบัติ เพื่อออกบัตรอนุญาตเข้าทำงานในตลาดนั้น ผู้ที่ได้รับการอนุญาตต้องได้รับวัคซีน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดหา และคาดว่าจะได้รับประชากรของตลาดยิ่งเจริญจะได้รับวัคซีนครบทุกกลุ่ม ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

ซึ่งการจัดหาวัคซีนทางเลือกนี้ เพื่อครอบคลุมกลุ่มประชากรผู้ช่วยค้า และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย ให้ได้รับวัคซีนเฉกเช่นชาวไทย เนื่องจากพบว่าสาเหตุการติดเชื้อส่วนหนึ่งในครั้งนี้ จากการสอบสวนโรค เริ่มต้นมาจากแรงงานข้ามชาติ ที่ได้สัมผัสเชื้อจากที่พัก และกลุ่มบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว และนำเข้าสู่ตลาด

ตลาดยิ่งเจริญ มีความตระหนักและให้ความสำคัญ ถึงความปลอดภัย สวัสดิภาพ ของประชากรภายในตลาด รวมทั้งประชาชนผู้บริโภค แสดงความรับผิดชอบต้องสังคม ด้วยการยึดมั่นตามหลักการสาธารณสุข และที่ผ่านมาได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และสาธารณสุข เช่น กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง 15 ข้อ โดยกำหนดให้ประชากรในตลาดต้องปฏิบัติ หากพบว่าไม่ปฏิบัติ จำเป็นต้องพักการขาย พักการทำงาน อย่างน้อย 3 วันทันที เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ปารีณา’ ร่ำไห้ เผยปมโพสต์ ‘อยากให้มันตาย #อหวร’ ซัดอย่าเหยียบย่ำกัน เหมือนเสร็จศึกฆ่าขุนพล
บทความถัดไป‘ศักดิ์สยาม’ ถกม.ธรรมศาสตร์ ยันเร่งเดินหน้าขยายรถไฟฟ้าสายสีแดง หนุนปรับปรุงถนน-เส้นทางเดินรถ