ผวา! บุคลากรแพทย์ รพ.ม.เทคโนโลยีสุรนารี ติดโควิด 1 ราย พบผู้เสี่ยงสูง 51 คน

ผวา! บุคลากรแพทย์ รพ.ม.เทคโนโลยีสุรนารี ติดโควิด 1 ราย พบผู้เสี่ยงสูง 51 คน พร้อมประกาศงดและลดบริการบางส่วน เนื่องจากมีบุคลากรต้องกักตัว

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน เพจเฟซบุ๊ก Suranaree University of Technology เผยแพร่แถลงการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เรื่อง ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล มทส.ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย จึงได้ดําเนินมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก ดําเนินการกักกันโรค และทําการสอบสวนโรคตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด โดยการตรวจคัดกรองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วย พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จํานวน 51 ราย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.มทส.เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบเพื่อเข้าทําการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ หอพักสุรนิเวศ 17 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมภายในพื้นที่ รพ.มทส.แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ได้กําหนดมาตรการเฝ้าระวังสูงสุด ดังนี้

1.ทําการปิดพื้นที่ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ฆ่าเชื้อและทําความสะอาดตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเปิดให้บริการตามปกติ

Advertisement

2.ทําการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตามคําวินิจฉัยของแพทย์เข้าทําการสอบสวนและคัดกรองโรค นอกจากนี้จะทําการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อต่อไป

3.รพ.มทส.มีความจําเป็นต้องงดและลดการให้บริการบางส่วน เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องทําการกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์ไว้สําหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจําเป็น จึงขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการงดหรือเลื่อนการเดินทางมาโรงพยาบาลหากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน และขอให้ติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากทางโรงพยาบาลเป็นระยะๆ ในลําดับต่อไป

4.ด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนั้น ยังคงให้ดําเนินการตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) อย่างเข้มงวดต่อไป

Advertisement

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขอยืนยันในมาตรฐานการให้บริการ ความปลอดภัยของ รพ.มทส. ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับบริการ มีความมั่นใจในมาตรฐานการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดภายใน มทส.เป็นอย่างดี และขอเน้นย้ำให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ ทางเพจ Suranaree University of Technology ระบุว่า สำหรับผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค และจะมีการแจ้งไทม์ไลน์ในภายหลัง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image