ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 10.6 ล้านคน เร็วอันดับ 3 อาเซียน ชี้ 94.52 เปอร์เซ็นต์ไร้ผลข้างเคียง

อว.เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 4 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 10,670,897 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,176 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 98.709 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 70.98%

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,176 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 40.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ สหรัฐอเมริกา มีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 330 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 157 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ด้าน อาเซียน ขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 98.709 ล้านโดส โดย สิงคโปร์ ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (59.3% ของประชากร) ในขณะที่ อินโดนีเซีย ฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 46.043 ล้านโดส

สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 10,670,897 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 48.5%

ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,176 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1.ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 10,600,000 โดส
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 10,670,897 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 7,721,150 โดส (11.7% ของประชากร)
-เข็มสอง 2 2,949,747 โดส (4.5% ของประชากร)

2.จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-3 ก.ค.64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 10,572,292 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 270,070 โดส/วัน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinopharm
– เข็มที่ 1 95,001 โดส
– เข็มที่ 2 75 โดส

วัคซีน AstraZeneca
– เข็มที่ 1 4,000,314 โดส
– เข็มที่ 2 61,668 โดส

วัคซีน Sinovac
– เข็มที่ 1 3,625,835 โดส
– เข็มที่ 2 2,888,004 โดส

3.รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
– 94.52% ไม่มีผลข้างเคียง
– 5.48% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
– ปวดกล้ามเนื้อ 1.32%
– ปวดศีรษะ 0.98%
– ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.70%
– เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.64%
– ไข้ 0.43%
– คลื่นไส้ 0.29%
– ท้องเสีย 0.19%
– ผื่น 0.16%
– ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.12%
– อาเจียน 0.08%
– อื่นๆ 0.56%

4.การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
– บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่ 1 107.1% เข็มที่2 95.4%
– อสม เข็มที่ 1 31.2% เข็มที่2 16.9%
– ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 11.9% เข็มที่ 2 0.7%
– ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 1 14.2% เข็มที่ 1 3.2%
– เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่ 1 34.3% เข็มที่ 2 22%
– ประชาชนทั่วไป เข็มที่ 1 13.1% เข็มที่ 2 5%
รวม เข็มที่ 1 15.4% เข็มที่2 5.9%

5.จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่ 1 24.95% เข็มที่ 2 8.39% ประกอบด้วย
– กรุงเทพฯ เข็มที่1 33.98% เข็มที่2 10.96%
– สมุทรสาคร เข็มที่1 20.23% เข็มที่2 12.13%
– นนทบุรี เข็มที่1 19.65% เข็มที่2 7.73%
– สมุทรปราการ เข็มที่1 17.64% เข็มที่2 4.18%
– ปทุมธานี เข็มที่1 11.09% เข็มที่2 3.78%
– นครปฐม เข็มที่1 6.09% เข็มที่2 2.05%

จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่ 1 6.16% เข็มที่ 2 2.36%
– ภูเก็ต เข็มที่1 70.98% เข็มที่2 57.28%
– ระนอง เข็มที่1 27.43% เข็มที่2 6.50%
– สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 14.22% เข็มที่2 6.21%
– เกาะสมุย เข็มที่1 62.05% เข็มที่2 42.19%
– เกาะเต่า เข็มที่1 58.40% เข็มที่2 11.84%
– เกาะพะงัน เข็มที่1 30.17% เข็มที่2 6.17%

6.ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 98,709,985 โดส ได้แก่
1.อินโดนีเซีย จำนวน 46,043,309 โดส (11.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
2.ฟิลิปปินส์ จำนวน 11,016,198 โดส (7.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
3.ไทย จำนวน 10,670,897 โดส (11.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
4.มาเลเซีย จำนวน 8,800,700 โดส (19.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
5.กัมพูชา จำนวน 7,690,814 โดส (26.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
6.สิงคโปร์ จำนวน 5,630,805 โดส (59.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
7.เวียดนาม จำนวน 3,867,407 โดส (3.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
8.พม่า จำนวน 3,368,042 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
9.ลาว จำนวน 1,530,667 โดส (12.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca
10.บรูไน จำนวน 91,146 โดส (17.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

7.จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 63.25%
2. อเมริกาเหนือ 13.79%
3. ยุโรป 15.17%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 5.95%
5. แอฟริกา 1.53%
6. โอเชียเนีย 0.31%

8.ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1.จีน จำนวน 1,283.18 ล้านโดส (45.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2.สหภาพยุโรป จำนวน 377.76 ล้านโดส (42.5%)
3.อินเดีย จำนวน 350.54 ล้านโดส (12.8%)
4.สหรัฐอเมริกา จำนวน 329.97 ล้านโดส (51.5%)
5.บราซิล จำนวน 104.08 ล้านโดส (24.8%)

9.ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (71.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
2.บาห์เรน (69.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
3.มัลดีฟส์ (68.0% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
4.ชิลี (60.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5.อิสราเอล (59.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
6.สหราชอาณาจักร (58.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
7.กาตาร์ (57.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
8.อุรุกวัย (57.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)
9.มองโกเลีย (55.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V)
10.ฮังการี (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พาเลซตั้งวิเอร่าคุมทัพ เซ็นสัญญา 3 ปี
บทความถัดไปจับปาร์ตี้เกาะเต่ามั่วสุมเสพยาฝ่าฝืนกฎหมาย พบนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ 20 คน