เปิดไทม์ไลน์ ‘สภากาชาดไทย’ เจรจาซื้อวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ 1 ล้านโดส

เปิดไทม์ไลน์ ‘สภากาชาดไทย’ เจรจาซื้อวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ 1 ล้านโดส

ลำดับเหตุการณ์การสั่งซื้อวัคซีน Moderna ของสภากาชาดไทย:

25 เมษายน 64
อีเมลติดต่อกับ Dr James D Heffelfinger ซึ่งเป็น Director of Center of Disease Control and Prevention (CDC): Country Representative to Thailand และ Mr.Breidenstine: Representative of the US International Trade Agency at the US Embassy to Thailand เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดต่อบริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกา เพื่อสั่งซื้อวัคซีนเข้ามาในประเทศไทย

26 เมษายน 64
เริ่มการติดต่อสื่อสารกับผู้แทนบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

Advertisement

28 เมษายน 64
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แถลงความร่วมมือกับบริษัทโมเดอร์น่า อิงค์ เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

29 เมษายน 64
ประชุม zoom meeting กับผู้แทนการค้าสหรัฐในไทย ผู้อำนวยการ CDC ประจำประเทศไทย และ ผู้อำนวยการ AFRIM ประจำประเทศไทย เรื่องขอความสนับสนุนในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของสภากาชาดไทย

5 พฤษภาคม 64
ลงนามสัญญารักษาความลับของข้อมูลกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

Advertisement

12 พฤษภาคม 64
อย.จดทะเบียนยาให้วัคซีน Moderna

31 พฤษภาคม 64
ประชุมกับผู้แทนจากศบค. ผู้แทน Pfizer และผู้แทนบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด:
ทางบริษัท ซิลลิคฯ แจ้งว่าวัคซีนที่สภากาชาดไทยจอง 1 ล้านโดสแรกนั้น ยังไม่สามารทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับบริษัท ซิลลิคฯ ได้ จำเป็นต้องทำสัญญาผ่านองค์การเภสัชกรรม แต่กำลังดำเนินการขออนมัติให้สภากาชาดไทยสามารถทำสัญญาซื้อขายได้โดยตรงในล็อตต่อ ๆ ไป

ต้นเดือนมิถุนายน 64
ได้รับแจ้งด้วยวาจาว่าในล็อตต่อไปที่วัคซีนจะเข้ามาปีหน้า สภากาชาดไทยสามารถทำสัญญาซื้อขายโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม

8 มิถุนายน 64
ศบค.ประกาศให้ 5 หน่วยงานซึ่งรวมถึงสภากาชาดไทยเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือก

11 มิถุนายน 64
องค์การเภสัชกรรมเชิญสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงขั้นตอนการจองซื้อวัคซีน Moderna ผ่านองค์การเภสัชกรรม

21 มิถุนายน 64
ที่ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจของกาชาดมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19

28 มิถุนายน 64 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/2564 เห็นชอบให้จัดซื้อวัคซีน Moderna แต่ยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องจำนวน งบประมาณ การบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมาย และการจัดสรร

8 กรกฎาคม 64 หนังสือจากเลขาธิการสภากาชาดไทยถึงองค์การเภสัชกรรม ยืนยันจองซื้อวัคซีน Moderna 1 ล้านโดส

22 กรกฎาคม 64
เลขาธิการสภากาชาดไทยลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายวัคซีน Moderna กับองค์การเภสัชกรรม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image