‘ปราจีนฯ’ ติดเชื้อ 105 ราย ชี้คนแห่รับฟ้าทะลายโจร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กลางสายฝน

‘ปราจีนฯ’ ติดเชื้อ 105 ราย คนแห่รับฟ้าทะลายโจรที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรกลางสายฝน ด้านผู้ว่าฯ เข้มสั่งปิดตลาดสด-ตลาดนัด-ห้ามแรงงานข้ามจังหวัด

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อว่า วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 105 ราย สะสมรวม 2,586 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 1,884 ราย รักษานอกเขต 4 ราย เสียชีวิตสะสม 15 รายรักษาหายกลับบ้านสะสม 683 ราย

ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 121 ราย รอผล 4 ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 55,770 ราย โดย ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ จำนวน105 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 2,482-2,586) เชื่อมโยงคลัสเตอร์ แพกุ้ง/แพปลา ตรวจครั้งที่ 2 จำนวย17ราย เชื่อมโยงโรงงาน/ขายหน่อไม้ อ.เมืองจำนวน6ราย เชื่อมโยงตลาดบริบูรณ์ จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงบริษัท WD จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงบริษัท ไทยแอโรว์ (จ.ฉะเชิงเทรา) จำนวน 13 ราย สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 11 ราย สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยยืนยัน จำนวน18ราย ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จำนวน 2 ราย เดินทางไปมาพื้นที่เสี่ยงจำนวน 31 ราย ป่วยมีอาการ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคจำนวน5ราย พบกระจายทั้ง 7 อำเภอ ดังนี้ อ.เมืองปราจีนบุรี จำนวน27ราย อ. กบินทร์บุรี จำนวน 17 ราย อ. นาดี จำนวน 2 ราย อ. บ้านสร้าง จำนวน 19 ราย อ.ประจันตคามจำนวน 4 ราย อ.ศรีมโหสถ จำนวน 20 ราย อ.ศรีมโหสถจำนวน 10 รายนอกจังหวัดจำนวน 6 ราย

ขณะที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่หน้าตึกโอพีดี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งเต็นท์สำหรับบริการสวอปหาเชื้อโควิด-19 พบแรงงานหนุ่ม-สาวของคลัสเตอร์โรงงานอืเลคทรอนิคส์, บริษัทไทยแอร์โร(ฉะเชิงเทรา),แพกุ้ง-ปลา,โรงงานหน่อไม้ จำนวนมาก มาตรวจคัดกรองหาเชื้อว่าติดโควิด-19 หรือไม่ แม้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็นจำนวนมากทั้งวัน เนื่องจากเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง และที่ลานจอดรถหน้าอาคารคลังสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

พบประชาชนจำนวนมากกว่า 200 คน พากันกางร่มเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งขณะฝนโปรยปราย เพื่อรอรับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยไม่หวั่นแม้ฝนจะตกโปรบปรายลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งวัน โดยพากันมารอตั้งแต่ช่วงค่อนรุ่ง เวลา 05.00 น.โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาอำนวยความสะดวกโดยกำหนดแจกจ่ายให้ ตามความเร่งด่วนแก่ผู้มีอาการก่อน และผู้เสี่ยงสัมผัสสูงตามลำดับ จำกัดเพียงคนละ 3 กระปุก – ป้องกันการหมุนเวียนรับใหม่ จำนวนที่แจกจ่าย ฟ้าทะลายโจรจำกัด เพียงวันละ 200 คน /วัน คนละ 3 กระปุก ท่ามกลางประชาชนมาจากทั่วสารทิศ

ด้านนายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีคำสั่ง 1.ปิดตลาดสดหน้าค่ายจักรพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว 2.ให้ผู้ค้าทุกคนในตลาดสดหน้าค่ายจักรพงษ์ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า อาคารพาณิชย์ด้านในและด้านหน้าตลาดสดหน้าค่ายจักรพงษ์ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ค้าที่จะขายสินค้าได้จะต้องมีผลตรวจเป็นลบ ยกเว้นกรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องมีผลตรวจครั้งที่สองเป็นลบหากไม่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จะพิจารณา ห้ามขายสินค้าในสถานที่ดังกล่าว 3.มอบหมายนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ดูแล และบริหารจัดการในพื้นที่ตามข้อ 1 และข้อ 2 หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กรณีคำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

พร้อมออกคำสั่งให้ทางพนักงานบริษัทไทยแอร์โร(ฉะเชิงเทรา) ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ให้มารายงานตัว และตรวจหาเชื้อโควิด-19 และให้บุคคลที่ใกล้ชิดพนักงานบริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง โดยให้งดหรือหลีกเลี่ยงการออกจากที่พัก หรือการพบปะกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันทีด้วย

นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง 1.ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการ ตลาดสดและตลาดนัดทุกแห่ง จัดทำบัญชีผู้ค้าทุกรายในตลาด และหากมีผู้ค้ามาจากหรือเดินทางในลักษณะ ไป-กลับ จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จะต้องมีการสุมตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุก 14 วัน จำนวนอย่างน้อยร้อยละสิบของผู้ค้าที่มาจากหรือเดินทางในลักษณะไป-กลับ จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

พร้อมกันนี้เพื่อเข้มงวดห้ามแรงงานเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ได้ออกคำสั่ง คำสั่ง 1.ให้สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานของตน ที่มีที่พักอยู่นอกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และเดินทางไปทำงานในลักษณะไป-กลับ โดยส่งบัญชีรายชื่อพนักงานของตนให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอที่สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ 2.ให้สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจัดให้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุก14 วัน อย่างน้อยร้อยละสิบของพนักงาน และ 3.ให้สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจัดทำแผนการเตรียมการกรณีพนักงานในโรงงานมีการติดเชื้อจำนวนมาก เช่น การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่พักคอย (CommunityIsolation) และสถานที่กักกันผู้มีความเสี่ยง (Factory Quarantine) ภายในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ในหลวง โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ ทรงจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา 4 พระอุโบสถ
บทความถัดไปHot Shot! อิน เจแปน : ทัพขนไก่ไทยเดินหน้าเก็บชัยศึก ‘โตเกียวเกมส์’