ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์-พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ผู้พิการ 5,000 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์-พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ผู้พิการ 5,000 ราย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศ.คลินิก พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรจิตอาสา ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และเครือข่ายคนพิการอารยสถาปัตย์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ลงพื้นที่ภาคสนามจัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ จำนวน 5,000 ราย เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้พิการ ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ พม. และ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ในวันนี้ด้วย

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีน”ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนฯ ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ พระภิกษุและนักบวช รวมถึงประชาชนในชุมชนกลุ่มพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนฯ โดยการฉีดวัคซีนในวันนี้ได้นำระบบการฉีดวัคซีนภาคสนามรูปแบบใหม่ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกันพัฒนากับ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) นำ Tablet และ Card Reader มาใช้ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล โดยผู้รับบริการฉีดวัคซีนนั่งอยู่กับที่ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน วัดความดัน ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการหลังฉีดจนเสร็จ ไม่ต้องเดินไปตามจุดต่าง ๆ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ พยาบาล และแพทย์เป็นผู้ที่เดินให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนเอง ซึ่งเป็นระบบที่เคยนำมาใช้เมื่อครั้งลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ภาคสนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมสานหัวใจแบ่งปันวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon