โคราชฉุดไม่อยู่ โควิดคร่า 4 ชีวิต ติดเพิ่ม 407 ราย

โคราชฉุดไม่อยู่ โควิดคร่า 4 ชีวิต ติดเพิ่ม 407 ราย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 119/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นพ.วิชาญ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ ปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 407 ราย สอบสวนโรคเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 173 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมารักษา 14 ราย และสัมผัสผู้ป่วย 220 ราย รวมยอดสะสม 7,458 ราย รักษาหาย 3,454 ราย ยังรักษาอยู่ 3,940 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้ป่วยลำดับที่ 3,305 หญิงอายุ 31 ปี ต.พลกรัง อ.เมือง ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยลำดับที่ 3,218 หญิงอายุ 78 ปี ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว ประวัติสัมผัสเชื้อที่กรุงเทพ แต่ไม่มีเตียงรักษาและญาติประสานนำมารักษาที่ รพ.สูงเนิน ผู้ป่วยลำดับที่ 5,831 ชายอายุ 54 ปี ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด ผู้ป่วยลำดับที่ 5,215 ชายอายุ 62 ปี ภูมิลำเนา จ.ร้อยเอ็ด ที่อยู่ขณะป่วย อ.ปากช่อง ประวัติสัมผัสผู้ป่วย รวมเสียชีวิตสะสม 64 ราย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon