ทบ.เผย 3 เดือนภารกิจรับ-ส่งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 กว่า 13,227 ราย

ทบ.เผย 3 เดือนภารกิจรับ-ส่งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 กว่า 13,227 ราย ล่าสุดส่งผู้ป่วยสีเขียวกลับภูมิลำเนาแล้ว 405 ราย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ท.หญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า อีกหนึ่งภารกิจของกองทัพบก ที่สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้ศักยภาพของกำลังพล ทรัพยากรและยานพาหนะของศูนย์การเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศคย.ศปม.ทบ.) คือภารกิจอำนวยความสะดวก รับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่งต่อยังสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา ครอบคลุมในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยดำเนินการตามนโยบายของพลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่ 27 เม.ย.64 เป็นต้นมา ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 และกรมขนส่งทหารบก ผ่านกลไกของศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก ในการรับข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และประสานเชื่อมต่อข้อมูลไปยังส่วนงานราชการของสาธารณสุข เพื่อบริหารจัดการนำเข้าสู่กระบวนการรักษา และส่งข้อมูลให้ ศคย.ศปม.ทบ. อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายปลายทาง โดยใช้ยานพาหนะ 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก (รถกระบะ), รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) และรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 6 ล้อ รวมจำนวน 103 คัน ปัจจุบันรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ รวมจำนวน 12,587 ราย (1 ส.ค.64) นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ไปประกอบพิธีฌาปนกิจ ณ ศาสนสถานต่างๆ โดยดำเนินการมาตั้งแต่ 3 พ.ค.64 ที่ผ่านมา ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว จำนวน 640 ราย (1 ส.ค.64)

พ.ท.หญิง พัชรินทร์ กล่าวว่า ล่าสุด จากนโยบายของรัฐบาล “คนไทยไม่ทิ้งกัน พาคนกลับบ้าน” เพื่อบริหารจัดการผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนมากขึ้นให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว ในสถานพยาบาลตามภูมิลำเนาของตนเองทั่วประเทศ ซึ่งกองทัพบกโดย ศคย.ศปม.ทบ. ได้บูรณาการร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และ กอ.รมน.จังหวัด ดำเนินการประสานและเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อสีเขียวที่ประสงค์จะกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาของตนเอง ตั้งแต่ 11 ก.ค.64 ที่ผ่านมา โดยดำเนินการส่งผู้ติดเชื้อไปยังภูมิภาคต่างๆ อาทิ จังหวัดลพบุรี, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, พิจิตร, น่าน, ตาก และลำปาง รวมทั้งสิ้น 405 ราย (1 ส.ค.64) นอกจากนี้ ยังช่วยอำนวยความสะดวกรับ-ส่งสิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้กับผู้ป่วยที่กักรักษาตัวอยู่บ้าน (Home Isolation) อาทิ ถังออกซิเจน ยารักษาโรค และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่ได้รับบริจาคส่งต่อให้ผู้ป่วยตามบ้านเรือนอีกด้วย

พ.ท.หญิง พัชรินทร์ กล่าวว่า การปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายดังกล่าวนี้ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพ, ภาครัฐและสาธารณสุข ที่ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น บรรเทาความเดือดร้อน อำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลได้เร็วขึ้น ตลอดจนช่วยผลักดันนโยบายส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อในพื้นที่ภูมิลำเนาที่มีศักยภาพและพร้อมดูแลผู้ติดเชื้ออย่างทั่วถึง ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด-19 ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก ได้ตลอด 24 ชม. ผ่าน CALL CENTER โทร 0-2270-5685-9, 0-2092-7766 (30 คู่สาย), 09-1010-0118-9, 09-0980-9948-9 และ 08-8984-7605-10 หรือ ID line : @covidtv5hd1

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon