สมุทรสาครยอดติดโควิดนิวไฮ 1,639 ราย ผู้ว่าฯสั่งใช้มาตรการเข้มคุมโรงงาน-รพ.เอกชน

สมุทรสาครยอดติดเชื้อนิวไฮ 1,639 ราย ผู้ว่าฯสั่งใช้มาตรการเข้มควบคุม รง.-รพ.เอกชน หวั่นลอยแพคนไข้โควิด

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร จากการรายงานข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงที่สุดในรอบเกือบ 8 เดือน มีจำนวน 1,639 ราย จำแนกเป็น พบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก 304 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 1,335 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 817 ราย ที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัดอีก 518 ราย ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด รวม 61,897 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 33,935 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 27,737 ราย และผู้เสียชีวิตรายวันยังคงพุ่งสูงขึ้นอีก โดยมีผู้เสียชีวิตวันนี้ถึง 15 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 225 ราย

ขณะที่ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ นายอำเภอ นายก อบจ.สมุทรสาคร และผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมทุกวันอังคารและวันศุกร์นั้น

ในที่ประชุมทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เน้นย้ำการดำเนินงาน 5 ประเด็นสำคัญคือ

1.การจัดตั้งศูนย์พักคอยคนสาคร หรือโรงพยาบาลสนามในชุมชน (Community Isolation : CI) ที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดตั้งขึ้นและต้องให้เป็นความรับผิดชอบการดำเนินงานของท้องถิ่นด้วย อย่าผลักภาระไปให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง อีกทั้งในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ทันต่อการรองรับผู้ติดเชื้อในชุมชนที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น บางครั้งอาจจะมีการลัดขั้นตอนบางส่วนไปบ้าง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องน่ากังวลใจ ขอเพียงทำด้วยความสุจริตเป็นพอ

2.การเข้าถึงวิธีการตรวจโควิดด้วยอุปกรณ์ Antigen Test Kit หรือ ATK ในชุมชนกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีเครื่องตรวจ ATK อยู่กว่า 70,000 ชิ้น จึงได้สั่งการให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ค้นหากลุ่มผู้ป่วยในชุมชน ถ้าเจอสถานที่ใดที่น่าจะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วก็ต้องรีบลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้ออย่างครอบคลุมและควรเปิดให้มีระบบการตรวจแบบ Walk in ทุกวันศุกร์ แต่เน้นไปที่กลุ่มผู้เสี่ยงสูงที่เข้าเกณฑ์ PUI เมื่อตรวจเสร็จถ้าพบมีการติดเชื้อก็รีบจ่ายยาตามอาการ เพื่อให้ทันต่อการควบคุมโรคในชุมชนอย่างทันท่วงที

3.โรงงาน/สถานประกอบการที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม Factory Accommodation Isolation : FAI ที่ได้มาตรฐานแล้วนั้น จะต้องมีการบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มแข็งด้วย ซึ่งเมื่อมีการตรวจพบคนงานติดเชื้อโควิดก็ต้องใช้ FAI ที่จัดตั้งขึ้นมาให้เป็นผล คือต้องบังคับคนงานที่ติดเชื้ออยู่แต่ใน FAI ที่โรงงานจัดตั้งขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดกักตัว ไม่ใช่ตรวจพบแล้วก็ปล่อยตัวให้กลับไปพักที่หอพักหรือที่บ้านด้วยระบบ HI แทน เพราะสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ แรงงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามหอพัก หากไม่นำตัวเข้าสู่ FAI ก็จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อในหอพักและกระจายไปสู่ชุมชนหรือโรงงานอื่นๆ ได้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของโรงงาน/สถานประกอบการที่ต้องบังคับใช้มาตรการอย่างจริงจังให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

4.ตลาดนัด และโรงพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครต้องสั่งปิดทันที โดยในส่วนของตลาดนัดนั้น หากพบตลาดใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อย่างเช่น ตลาดนัดเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ให้มีคำสั่งปิดตลาดนัดอย่างสิ้นเชิงโดยไม่มีกำหนด จนกว่าผู้ดูแลตลาดนัดจะมีการนำเสนอแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วส่งต่อให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้สั่งกำชับให้ อปท. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และตำรวจ ต้องควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งอย่างเข้มข้นด้วย ส่วนโรงพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาลเอกชนบางแห่งที่รับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งในระบบประกันสังคมและไม่อยู่ในประกันสังคม เพียงอย่างเดียวแต่ไม่รับผู้ติดเชื้อไว้ดูแลรักษานั้น ก็สั่งการให้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครใช้มาตรการทางสาธารณสุข เพื่อควบคุมโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ

นอกจากนี้ จากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่พบว่ามียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้น และมียอดผู้ติดเชื้อที่มาจากจังหวัดอื่น ร้อยละ 95 นั้น ส่วนใหญ่เป็นยอดที่มาจากโรงพยาบาลเอกชน ที่รับตรวจกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานหรือพักอาศัยอยู่นอกจังหวัดแต่ใช้ประกันสังคมของโรงพยาบาลที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร จึงทำให้แต่ละวันมียอดผู้ติดเชื้อนอกจังหวัดเข้ามารวมอยู่ด้วย ส่งผลต่อตัวเลขโดยรวมของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้น จึงต้องการให้มีการแยกกลุ่มตัวเลขผู้ติดเชื้อนอกจังหวัดออกจากการรายงานผู้ติดเชื้อประจำวันของจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงการตรวจผู้ติดเชื้อนอกจังหวัดนั้น ให้โรงพยาบาลเอกชนตามประกันสังคม ลงพื้นที่ไปตรวจเชิงรุกในพื้นที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่นอกจังหวัดสมุทรสาคร

5.คือเรื่องของกล่องห่วงใยคนสาครที่ตอนนี้ดำเนินการแล้วกว่า 5,000 กล่อง เพื่อส่งต่อไปยังผู้ติดเชื้อที่ใช้วิธีการ Home Isolation : HI นั้น นอกจากสิ่งของอุปโภค บริโภคแล้ว ในส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จัดมอบไปให้คือเครื่องตรวจวัดออกซิเจนที่นิ้ว กับ ปรอทวัดไข้ ก็ให้จัดมอบแก่ผู้ติดเชื้อไปเลย ไม่ต้องการมีเรียกเครื่องตรวจทั้ง 2 ชนิดกลับคืนมาแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะวันนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครยังคงสู้ไหว อีกทั้งยังเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่คนสมุทรสาครมีต่อผู้ติดเชื้อทุกรายอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon