เทศบาลเมืองปทุมธานี ชวน ปชช.จองฉีด ‘ซิโนฟาร์ม’ พร้อมแจงเงื่อนไข-หลักฐานที่ต้องใช้

เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนในตำบลบางปรอก จองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองปทุมธานีได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนในเขตตำบลบางปรอก จำนวน 2,750 คน ขณะนี้มีจำนวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลจำนวน 1,800 คน เทศบาลเมืองปทุมธานีจึงขอให้ประชาชนที่พักอาศัยในเขตตำบลบางปรอก โดยเป็นประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มกับเทศบาลเมืองปทุมธานี หรือไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 มาก่อน ให้มาขึ้นทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามรายละเอียดดังนี้

ผู้มีสิทธิลงทะเบียน
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางปรอก และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด
#สำหรับประชาชนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตตำบลบางปรอก
#ให้ประธานชุมชนลงนามรับรองว่าบุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ในชุมชนในเขตตำบลบางปรอกจริง โดยให้ลงนามในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ลงทะเบียนจองวัคซีนได้ที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี
ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันที่ 12 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

หลักฐานการลงทะเบียน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

Advertisement

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร 0-2581-6111

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image