เริ่มฉีด19ส.ค.!! รพ.พระมงกุฎเกล้า เริ่มฉีด ‘ไฟเซอร์’ เด็กกลุ่มเสี่ยง 12-18 ปี มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ตั้งแต่ 19 ส.ค.นี้

รพ.พระมงกุฎเกล้า เริ่มฉีด ‘ไฟเซอร์’ เด็กกลุ่มเสี่ยง 12-18 ปี มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ตั้งแต่ 19 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ปิดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก สำหรับผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยง อายุ 12-18 ปี ที่เกิดในปี พ.ศ.2546-2552 ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค เนื่องจากคิวเต็มเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนจองคิวตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคมเป็นต้นไป

สำหรับผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยง อายุ 12-18 ปี ที่กิดในปี พ.ศ.2546-2552 ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่

1.โรคอ้วน ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กรัมต่อตารางเมตร หรือน้ำหนัก 70 กิโลกรัม ขึ้นไปในเด็กอายุ 12-13 ปี 80 กิโลกรัม ขึ้นไปในเด็ก อายุ 13-15 ปี และ 90 กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอายุ 15-18 ปี หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับตากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมืทั้งหอบหืดที่มีอาการปานหลางหรือรุนแรง

Advertisement

3.โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

4.โรคไตวายเรื้อรัง

5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

6.โรคเบาหวาน

7.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งโรคอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า และเด็กที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

โดยที่ผ่านมาได้มีการลงทะเบียนผ่าน QR code หรือทางเว็บไซต์ www.pmk.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมก่อนมีการปิดลงทะเบียนเนื่องจากคิวเต็ม ซึ่งจากนี้จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 19, 21, 22 สิงหาคม และเข็มที่ 2 ห่างประมาณ 3 สัปดาห์ และตรวจสอบวันนัดทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
1.บัตรประชาชน สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน
2.เอกสารรับรองความเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบนัดคลินิกเฉพาะโรค ยาที่มีชื่อผู้ป่วย

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะผู้ที่นำเอกสารรับรองความเจ็บป่วยมาแสดงเท่านั้น สำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติรักษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลือก “สำหรับผู้มีประวัติการรักษา” สำหรับผู้ไม่มีประวัติการรักษา เลือก “สำหรับบุคคลทั่วไป”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image