นักวิชาการแนะรัฐหนุนงบ อปท.สร้างเมรุเพิ่ม เผาศพติดเชื้อโควิด ก่อนมีปัญหาศพล้นวัด

นักวิชาการท้องถิ่นแนะรัฐหนุนงบ อปท.สร้างเมรุเพิ่ม เผาศพติดเชื้อโควิด ก่อนมีปัญหาศพล้นวัด

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายบรรณ แก้วฉ่ำ นักวิชาการด้านกฎหมายการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า หลังจากมีปัญหาการบริหารโควิด-19 ของรัฐบาลที่เข้าข่ายบกพร่อง ผิดพลาด จัดหาวัคซีนล่าช้า เป็นสาเหตุให้ประชาชนจำนวนมากเสียชีวิต ดังนั้น รัฐบาลควรติดตามแก้ปัญหาการจัดการศพ ขณะนี้วัดหลายแห่งซึ่งรับเผาศพผู้เสียชีวิตเร่งจัดเผาทำให้เมรุชำรุด ขณะที่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งภาคเอกชนสามารถช่วยเหลือจัดการศพโควิดได้เพื่อลดภาระของวัด

นายบรรณกล่าวว่า ขณะนี้ อปท.มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศพ โดยจัดการเผาศพได้เอง ตามภารกิจที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ โดยจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน สำหรับเทศบาลมีมาตรา 51 (4) พ.ร.บ.เทศบาล กำหนดให้ดำเนินการจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ แต่สามารถช่วยเหลือการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ โดยสนับสนุนงบให้ อบต.เทศบาล รวมทั้งวัด เพื่อให้ฌาปนสถานไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

“สำหรับอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการเผาศพของภาคเอกชนเป็นไปตาม พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งกรุงเทพมหานคร อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจออกข้อบัญญัติอนุญาตให้เอกชนจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานได้

“ขณะเดียวกันไม่มีหน่วยงานใดต้องการให้มีปัญหาจากการจัดการศพ แต่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดเช่นเดียวกับหลายประเทศ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณให้ อปท.ดำเนินการ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทเอกชนช่วยจัดการศพเพื่อลดภาระของวัด” นายบรรณกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon