ราชกิจจาฯ แจงเกณฑ์คลายล็อก 1 ก.ย. เรียนที่ร.ร.ได้-หาบเร่ แผงลอย นั่งได้ไม่เกิน 75% ห้าง-ตลาดนัดปิด 2 ทุ่ม

ราชกิจจาฯ แจงเกณฑ์คลายล็อก 1 ก.ย. เรียนที่ร.ร.ได้-หาบเร่ แผงลอย นั่งได้ไม่เกิน 75% ห้าง-ตลาดนัดปิด 2 ทุ่ม

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) โดยมีรายละเอียดดังนี้

นอกจากนี้ราชกิจจาฯ ยังได้เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 12/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13)

 

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 14/2564 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon