ฉีดวัคซีนเพิ่ม 8 แสนโดส ยอดทั่วไทยทะลุ 31 ล้านโดส ‘กทม.’ ปักเข็ม 1 ลิ่ว 90.68% เข็ม 2 ยังอืด

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 8 แสนโดส ยอดทั่วไทยทะลุ 31 ล้านโดส ‘กทม.’ ปักเข็ม 1 ลิ่ว 90.68% เข็ม 2 ยังอืด

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานภาพรวมการได้รับการฉีดวัคซีนในพื้นที่ 77 จังหวัด มียอดสะสมวันที่ 28 กุมภาพันธ์-30 สิงหาคม อยู่ที่ 31,771,819 โดส แยกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 23,401,465 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 7,780,973 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 589,381 ราย

โดยวันที่ 30 สิงหาคม มียอดฉีดเพิ่ม 817,342 โดส แยกเป็นเข็มที่1 จำนวน 383,094 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 430,625 รายและเข็มที่ 3 จำนวน 3,623 ราย

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯได้รับการฉีดวัคซีนสะสมอยู่ที่ 8,865,796 ราย แยกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 6,981,941 ราย คิดเป็น 90.68% เป็นวัคซีนซิโนแวค 1,284,444 ราย ซิโนฟาร์ม 676,497 ราย แอสตร้าเซนเนก้า 5,021,000 ราย และไฟเซอร์ 34,474 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 1,722,084 ราย คิดเป็น 22.37% เป็นวัคซีนซิโนแวค 926,206 ราย ซิโนฟาร์ม 452,526 ราย แอสตร้าเซนเนก้า 343,352 ราย และไฟเซอร์ 10,001 ราย และเข็มที่3 จำนวน 161,771 ราย เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 61,924 ราย และไฟเซอร์ 99,847 ราย

โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมมียอดฉีดวัคซีนเพิ่ม 68,312 ราย แยกเป็นเข็มที่1 จำนวน 19,169 ราย เป็นวัคซีน ซิโนฟาร์ม 4,078 ราย แอสตร้าเซนเนก้า 11,974 ราย และไฟเซอร์ 3,117 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 47,774 ราย เป็นวัคซีนซิโนฟาร์ม 6,880 ราย แอสตร้าเซนเนก้า 40,235 ราย และไฟเซอร์ 659 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 1,369 ราย เป็นวัคซีนแอนตร้าเซนเนก้า 440 ราย และไฟเซอร์ 929 ราย

ส่วนผลการตรวจ ATK ทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม มีผลเป็นบวก 866 ราย เฉลี่ย 7 วันย้อนหลังอยู่ที่ 2,384 ราย เฉลี่ย 14 วันย้อนหลังอยู่ที่ 2,776 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon