ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศชื่อ 133 กลุ่ม-สมาคมผู้ปกครอง ได้รับ ‘ซิโนฟาร์ม’ ฟรี ฉีดเด็กวัย 10-18 ปี

ภาพโดย ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศชื่อ 133 กลุ่ม-สมาคมผู้ปกครอง ได้รับ ‘ซิโนฟาร์ม’ ฟรี ฉีดเด็กวัย 10-18 ปี

หลังจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดให้ “สมาคมผู้ปกครอง” หรือ “กลุ่มผู้ปกครอง” ที่มีบุตร-ธิดาอยู่ในสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ขั้นต่ำกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี จำนวน 5,000 ราย โดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนกว่าจะเต็มจำนวน

โครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การศึกษาอัตราอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ภายหลังจากการฉีดวัคซีน BBIBP-CorV (Sinopharm) ในอาสาสมัครอายุ 10 ถึงต่ำกว่า 18 ปี ในประเทศไทย” ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามรหัสการอนุมัติโครงการ EC No.134/2564 วันที่ได้รับการอนุมัติ 17 กันยายน 2564

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองและลงนามยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดย “สมัครใจ” ทั้งเด็ก/เยาวชนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งเข้าทำแบบคัดกรองและลงนามอิเล็กทรอนิกส์หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ล่าสุด วันนี้ (23 กันยายน) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อกลุ่ม/สมาคมผู้ปกครองที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข้าร่วมโครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10-18 ปี โดยรวมจำนวนเด็กและเยาวชนที่ยื่นขอเข้าร่วมโครงการ 5,888 ราย จากจำนวนทั้งหมด 133 กลุ่ม/สมาคม ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) 168
2) 456
3) IDPASS
4) 8tutor
5) Amat Vacc SP 1
6) Amat Vacc SP 3
7) ANS Y8
😎 CUD62-M
9) Edmond SG104
10) G6A ACS
11) ICS Class2027
12) JOY
13) John wyatt montessori
14) kasintornG5/1
15) KC58
16) KIS G5
17) Krutoo Homeschool
18) MD94
19) Md98 for sp
20) MUID21
21) NTS
22) NTUN_M2EP_SINOP
23) SAFE VACC 4 KIDS
24) Sino_kids
25) sinoph21sep
26) Sinopharm สำหรับพี่น้องนร.เตรียม
27) SK15
28) SKN 42+43
29) SW2_PS
30) TCIS G7 parent
31) TCS Junior
32) TCS-G9/2
33) Tofu
34) Trust
35) vacc2school
36) Volunteer
37) เกิดปัญญา
38) เคไอเอสสุขภาพดี
39) เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีนนทบุรี
40) เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
41) เครือข่ายสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนภารตวิทยาลัย
42) เด็กจันทร์
43) เด็กดีอุดร
44) เด็กหอวิจิตร
45) เตรียมวิศวะ
46) เน่นะโน
47) เม้าท์มอยซอยวัดกู้
48) เยาวรุ่นบางกะปิ
49) เรารักSP
50) เรารักกัน
51) เอกบูรพาและสตรีวืทยา2
52) แก้วตาดวงใจ
53) แคทลียา
54) แทนใจวัคซีน
55) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
56) โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
57) กระต่ายเต็มสิบ
58) กลุ่ม Eastern KIds
59) กลุ่ม tcis
60) กลุ่ม เซนต์หลุยส์
61) กลุ่ม สว.0.5
62) กลุ่ม อธ
63) กลุ่มเด็กชลบุรี 54
64) กลุ่มเพื่อเด็ก
65) กลุ่มคิดส์คณิต
66) กลุ่มจุฬา
67) กลุ่มนักเรียน11ปี
68) กลุ่มผู้ปกครอง สตรีวิยา๒ จรรยาเจริญ
69) กลุ่มผู้ปกครอง สวนนนท์ ม.5 รุ่น 41
70) กลุ่มผู้ปกครอง4711
71) กลุ่มผู้ปกครองThe Lofts
72) กลุ่มผู้ปกครองเกษมพิทยา
73) กลุ่มผู้ปกครองเรามีความประสงค์ฉีดซิโนฟาร์ม
74) กลุ่มผู้ปกครองเสรีไทย
75) กลุ่มผู้ปกครองและครูโรงเรียนศศิภา
76) กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนประภัสสรคุณธรรม ระยอง
77) กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียุนทุ่งมหาเมฆ
78) กลุ่มผู้ปกครองที่สนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์ม
79) กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนย่านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
80) กลุ่มผู้ปกครองศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนปรียาโชติ
81) กลุ่มผู้ปกครองอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
82) กลุ่มผู้ปครองลาดพร้าว
83) กลุ่มพ่อแม่พันธุ์ใหม่
84) กลุ่มรวมตัวเพื่อลูก Worldwide
85) กลุ่มวัคซีนทางเลือก ACSP
86) กัญญณัช กุลมามาก
87) ครอบครัวทหารภาค 1
88) จารวี
89) ซอยแบริ่ง
90) ซิโนฟาร์มสระบุรี/กท.
91) ดวงตะวัน
92) ดาวบนฟ้า
93) ตอพ.44
94) ตัรบียะห์สัมพันธ์
95) ตัวแทนผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอุดมศึกษา
96) นักเรียน ม.2 โรงเรียนเทพศิรินทร์(DS 140)
97) นักเรียนเทพศิรินทร์ห้อง EP 2/1
98) บัวเกษร
99) บุตรหลานอาจารย์ราชภัฏกาญจน์
100) ป.5 ศุภวรรณ
101) ป.5/2 ราชินีบน MCCFP
102) ปังแป้งปืน
103) ผู้ปกครองเขมะฯ 6/2
104) ผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษดนตรีหอวัง
105) ผู้ปรกครองเกรด6 โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
106) พ่อแม่สามัคคี
107) พุทธมณฑล
108) มดงาน
109) มั่นใจSP
110) ยิ้มสู้
111) ยูนะ
112) รวมกันเฉพาะกิจชิโนฟาร์ม
113) รักลูก
114) ราชินีบน5/4 MCCF
115) ลูกหลานไทย
116) วราลี วงศ์วินัย
117) วัคซีนเพื่อลูกสารฯ
118) วัคซีนนักเรียนไลน์แอท
119) วัคซีน-ประสานมิตร
120) วัดไพร่ฟ้า 6
121) วัดไพร่ฟา ป.5
122) ศักดิ์สวัสดิ์
123) สโมสรฟุตบอลโรงแรมเมเปิล บางนา ฟุตบอลคลับ
124) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
125) สว2. ผู้ปกครอง
126) สายใยรัก
127) สายรุ้ง
128) สู้สู้อิอิ
129) หนูอยากฉีดวัคซีน
130) หอวังรักลูก
131) อยู่เย็นร่วมใจ
132) อาทิตย์สตีล
133) อำนวยสิน

สำหรับกลุ่ม/สมาคมผู้ปกครองที่ได้รับการจัดสรร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทยอยจัดส่งอีเมล์ถึงผู้ประสานงานกลุ่ม (กรุณาตรวจสอบใน Junk/Spam Mail ด้วย) เพื่อแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบการจัดสรรวัคซีนที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ กดเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของกลุ่ม

2) เข้าเมนู “สถานพยาบาล” เลือก “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” และลงนามยอมรับเงื่อนไขการบริหารและจัดสรรวัคซีนระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับตัวแทนกลุ่ม/สมาคมผู้ปกครอง

3) เข้าเมนู “เลือกกำหนดฉีด/กำหนดจัดส่ง” เพื่อกำหนดวันนัดหมายการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ ขอให้นัดหมายสมาชิกในกลุ่มเข้ารับวัคซีนในช่วงวัน-เวลาเดียวกันทั้งหมด

สถานที่เข้ารับวัคซีน : ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

4) เตรียมรายชื่อเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน โดยนำข้อมูลรายชื่อเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการรับวัคซีน ตาม format excel ที่กำหนด ผ่านเมนู “ติดตามการจัดส่ง” คลิกแว่นขยาย เพื่ออัพโหลดรายชื่อ

ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง” คลิก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สุพรรณบุรีพบโควิดเพิ่มอีก 74 คน ดับ 4 ราย เร่งใช้ ATK 1 แสนชุด ตรวจกลุ่มเสี่ยง 10 อำเภอ
บทความถัดไปโต๊ะเล็กไทยพ่ายคาซัคสถาน 0-7 จอดป้ายรอบ 16 ทีมฟุตซอลโลก 3 หนซ้อน