เชียงใหม่สั่งปิด 7 พื้นที่เสี่ยง หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62 ราย

เชียงใหม่สั่งปิด 7 พื้นที่เสี่ยง หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62 ราย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ น.พ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้านระบาดวิทยา เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 53 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 9 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 62 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 9 ราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 2 ราย ปทุมธานี 1 ราย ลพบุรี 1 ราย อุทัยธานี 2 ราย สุโขทัย 1 ราย ตาก 1 ราย และแม่ฮ่องสอน 1 ราย และผู้ติดเชื้อในระบบ Bubble & Seal บริษัท CM Frozen Food อำเภอสันทราย 5 ราย เป็นการตรวจซ้ำผู้สัมผัสในครอบครัวซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัว 2 ราย และพนักงานที่กักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดอีก 3 ราย จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม

ส่วนอีก 48 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 3 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 5 ราย และมาจากกลุ่ม/คลัสเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย บ้านหนองเต่า ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ระหว่างการกักตัว ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) จึงไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม, บริษัท Strong System Plus ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบพนักงานติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 46 ราย, เทศบาลตำบลสันกำแพง ร้านออแอ และครอบครัว พบผู้สัมผัสในชุมชนเพิ่ม 1 ราย, โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นพนักงาน 1 ราย และครอบครัวของพนักงานอีก 2 ราย, พนักงานร้านฟ้าใสหมูกระทะ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย และผู้ติดเชื้อในหอพักที่เกิดการระบาดใน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพิ่มอีก 2 ราย

พนักงานทำความสะอาด มีโชคพลาซ่า และครอบครัว 4 ราย และครอบครัวของพนักงานที่พบระหว่างการตรวจเชิงรุกติดเชื้ออีก 6 ราย, ปั๊ม ปตท.สันคือ หนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพบการระบาดในพนักงานเซเว่นอีเลฟเว่นก่อนหน้า วันนี้พบพนักงานปั๊มติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย, วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย โดยเป็นนักเรียนที่สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 1 ราย และผู้ปกครองติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ซึ่งเป็นพนักงานขับรถสองแถวสีฟ้า เชียงใหม่-ลำพูน

นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในครอบครัวที่เกิดการระบาดอีก 8 ราย ใน 5 ครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวหมู่ 2 ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัย, ครอบครัวพนักงานร้านขายหมูเจ๊เฉียงฟาร์ม สาขาบ้านป่าข่อยใต้ ซึ่งพักใน หมู่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย, ครอบครัวหมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย, ครอบครัวหมู่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี 1 ราย และครอบครัวหมู่ 9 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง พบเพิ่มอีก 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงขอประกาศให้พนักงานและผู้ที่เข้าใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ คือ ที่มีโชคพลาซ่า ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-24 กันยายน, ปั๊มน้ำมัน ปตท.บ้านสันคือ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน, คิวรถสองแถวสีฟ้า เชียงใหม่-ลำพูน (ใกล้ขัวเหล็ก) และร้านเจ๊เฉียงฟาร์ม (ร้านขายหมู) สาขาบ้านป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-24 กันยายน ขอให้สังเกตอาการ 14 วันนับจากวันที่สัมผัสความเสี่ยงวันสุดท้าย และหากมีอาการผิดปกติขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เวลา 08.00-15.00 น. หรือที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง

และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 7 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 5 คำสั่ง คือ
คำสั่งที่ 164 /2564 ให้ปิดโรงงานน้ำดื่มบิ๊กเบลล์ ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, คำสั่งที่ 165/2564 ให้ปิดร้านฟ้าใสหมูกระทะ & ซีฟู้ด เชียงใหม่ ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน-8 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 166/2564 ให้ปิดร้าน 7- eleven สาขาปั๊มน้ำมัน ปตท.บ้านสันคือ ตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่, คำสั่งที่ 167/2564 ให้ปิดบริษัท สตรองซิสเต็มพลัส จำกัด (STRONG SYSTEM PLUS COMPANY LIMITED) ซึ่งตั้งอยู่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 169/2564 ให้ปิดร้านเจ๊เฉียงฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 419 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2564
พื้นที่อำเภอสันกำแพง จำนวน 1 คำสั่ง คือ คำสั่งที่ 168/2564 ให้ปิดร้านอาหารตามสั่ง “ออแอ” ตั้งอยู่เลขที่ 64/3 หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 พื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 1 คำสั่ง คือ คำสั่งที่ 170/2564 ให้ปิดบ้านนาเกียน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ยูเว่ชนะเกมลีกนัดที่ 2 เปิดบ้านเฉือนซามพ์โดเรีย 3-2
บทความถัดไปนายกฯ นำทีมลงพื้นที่สุโขทัย สั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมเร็วที่สุด