นักเรียนสังกัด กทม. 88.21% ยินยอมฉีดวัคซีน ‘ไฟเซอร์’ เริ่ม 4 ตุลาฯ นี้

นักเรียนสังกัด กทม. 88.21% ยินยอมฉีดวัคซีน ‘ไฟเซอร์’ เริ่ม 4 ตุลาฯ นี้

วันที่ 27 ก.ย.64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยความคืบหน้าการสำรวจข้อมูลเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า กทม. โดย สำนักอนามัย ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สำนักการศึกษา กทม. เพื่อเตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนให้เด็กที่มีอายุ 12-17 ปี ซึ่งศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสังกัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้ทันตามกำหนด ซึ่งให้เริ่มฉีดในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ โดยสถานศึกษาทุกสังกัดได้เร่งดำเนินการสำรวจ และกำหนดส่งข้อมูลนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนไปยังสำนักอนามัย ภายในวันที่ 27 กันยายน เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนความต้องการวัคซีนทั้งหมดให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดสรรวัคซีนต่อไป

“สำหรับโรงเรียนในสังกัด กทม. สำนักการศึกษาได้ดำเนินการสำรวจความต้องการวัคซีนไฟเซอร์ ตามแนวทางของ ศธ.โดยสำรวจนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 109 โรงเรียน และรวบรวมข้อมูลเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน ทั้งสิ้น 33,047 คน คิดเป็นร้อยละ 88.21 ของนักเรียนทั้งหมด รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อวางแผนขับเคลื่อนและกำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ให้เหมาะสม รัดกุม เป็นไปได้ตามกรอบเวลา” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวและว่า เบื้องต้น วางแผนจะฉีดวัคซีนในรูปแบบ School-based กระจายภาระงานตามพื้นที่ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง สังกัดสำนักอนามัย ดูแล กรณีที่มีนักเรียนจำนวนมาก และสถานที่ไม่เอื้อต่อมาตรการป้องกันควบคุมโรคจะใช้หน่วยฉีดวัคซีนอื่นที่สำนักงานเขตกำหนด

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษา กทม.ได้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ในช่องทางสื่อสารต่างๆ และจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่นัดหมายในการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้กับผู้ปกครองทราบต่อไป ในส่วนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ที่พักอาศัยอยู่นอกพื้นที่และมีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างจังหวัด สำนักการศึกษา กทม.ได้ดำเนินการส่งรายชื่อดังกล่าวให้ศึกษาธิการจังหวัด กทม.เพื่อดำเนินการต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ก.ตร.ไฟเขียว’ที่ปรึกษาพิเศษ-ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ’ตร. ช่วยขับเคลื่อน 19 ศูนย์อาชญากรรม
บทความถัดไปกนอ.สั่งนิคมฯ ทั่วประเทศ จับตาสถานการณ์น้ำท่วมใกล้ชิด