เชียงใหม่พบคลัสเตอร์ร้านเย็นตาโฟ – สั่งปิด 4 พื้นที่เสี่ยง อ.เมืองเชียงใหม่-แม่ริม

เชียงใหม่พบคลัสเตอร์ร้านเย็นตาโฟ – สั่งปิด 4 พื้นที่เสี่ยง อ.เมืองเชียงใหม่-แม่ริม หลังพบระบาดเป็นกลุ่มก้อน

วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดภูเก็ต 1 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อในระบบ Bubble & Seal บริษัท CM Frozen Food อำเภอสันทราย 1 ราย

อีก 62 รายเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 5 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 5 ราย และมาจากกลุ่ม/คลัสเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย 1 ราย , ร้าน Weng home cooking cafe 1 ราย , ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ อำเภอแม่ริม 4 ราย , ร้านเชียงฮง เครื่องครัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 ราย , อะนิเมะ คาวาอี ช้อป ย่านสันติธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2 ราย , ตลาดป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2 ราย

คลัสเตอร์บริษัทขายตรง Strong System Plus อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย ยอดรวมทั้งหมด 68 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน 4 ราย พนักงานบริษัท 2 ราย และพบว่ามีการแพร่ระบาดไปที่ สภ.แม่อาย อบต.ท่าตอน และ โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง อำเภอแม่อาย เพิ่มอีก 2 ราย อยู่ระหว่างการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติม , คลัสเตอร์ร้านหมูกระทะฟ้าใส และน้ำดื่มบิ๊กเบลล์ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ยอดรวมทั้งหมด 28 ราย โดย CM 8654 เป็นพนักงานบริษัทเอสบี สมใจขนส่ง สาขาเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้กัน อยู่ระหว่างการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม ,คลัสเตอร์สนามฟุตบอลหญ้าเทียม All Star Arena ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย ทำให้ยอดรวมทั้งหมดเพิ่มเป็น 29 ราย โดย 5 ราย เป็นนักฟุตบอลทีมฉลุยเพิ่ม 2 ราย ผู้สัมผัสในที่ทำงานกับนักฟุตบอล 1 ราย และผู้สัมผัสร่วมบ้านกับนักฟุตบอล อีก 1 ราย อยู่ระหว่างค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม

คลัสเตอร์โรงแรมกรีนเลค พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 26 ราย โดย CM 8690 เป็นกลุ่มเสี่ยงพนักงานที่ตรวจพบเชื้อจากการตรวจครั้งที่สองระหว่างการกักตัว จึงทำให้ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม , คลัสเตอร์พนักงานทำความสะอาดมีโชคพลาซ่า และครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ทำให้ยอดรวม 19 ราย โดย 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของแม่บ้าน และพนักงานมีโชคพลาซ่า 1 ราย ทั้งหมดตรวจพบระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม ส่วนอีก 1 ราย เป็นผู้รับบริการที่มีโชคพลาซ่า ตรวจพบจากการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม และมีอาการจึงเข้าขอตรวจที่โรงพยาบาล

โดยวันนี้พบคลัสเตอร์ใหม่ คือคลัสเตอร์ร้านเย็นตาโฟป้าฟัก ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 16 ราย โดย CM 8673 เป็นลูกค้าร้านเย็นตาโฟที่เข้าไปใช้บริการ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้บริการระหว่างวันที่ 9-26 กันยายน 2564 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

นอกจากนี้ยังมีการติดเชื้อในกลุ่มครอบครัวกระจายใน 12 ราย ได้แก่ ครอบครัวหมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี 1 ราย , ครอบครัวร้านเฮง เฮง ตัดขนสุนัข ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง , ครอบครัวหมู่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง 2 ราย และครอบครัวหมู่ 1 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงต่อไปนี้ ได้แก่ ผู้สัมผัสพนักงานบริษัท Strong System Plus ซึ่งมีการขายหวีเอนกประสงค์ ยี่ห้อ Optimum ตามชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ให้เข้ารับการตรวจ , ผู้สัมผัสกับพนักงานบริษัทเอสบี สมใจขนส่ง สาขาเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2564 ให้เข้ารับการตรวจ , ผู้ที่ขายของหรือทำงานในตลาดป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง ให้เข้ารับการตรวจและกักตัว 14 วัน

ส่วนผู้รับบริการในระหว่างวันที่ 17-29 กันยายน ขอให้สังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่เดินทางไปสถานที่ดังกล่าววันสุดท้าย หากมีอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจ และผู้รับบริการร้านเชียงฮง เครื่องครัว อ.เมือง ระหว่างวันที่ 20-29 กันยายน และร้านอะนิเมะ คาวาอี้ ช็อป ย่านสันติธรรม ระหว่างวันที่ 22-29 กันยายน ขอให้เข้ารับการตรวจ ทั้งนี้ท่านสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เวลา 8.00-15.00 น. หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง
สั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอแม่ริม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง คือ ปิดตลาดป่าข่อยใต้ ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ (วงแหวนรอบ 3) ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ , ปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงฮงเครื่องครัว ตั้งอยู่เลขที่ 20/9 ถนนราชวงค์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ และปิดร้านอนิเมะ คาวาอี้ (Anime Kawaii) ตั้งอยู่เลขที่ 18/2 ซอยเม็งรายรัศมี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 13 ตุลาคม 2564

และในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม จำนวน 1 แห่ง คือ ปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอแม่ริม ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 13 ตุลาคม 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มส.ปลดฟ้าผ่า 3 เจ้าคณะจังหวัด ‘ฉะเชิงเทรา-ปทุมธานี-กาฬสินธุ์’ พร้อมตั้งเจ้าคณะจังหวัดชุดใหม่
บทความถัดไปแอร์เอเชียคว้ารางวัล “สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12