สงขลายังวิกฤต! โควิดพุ่ง 621 ราย เสียชีวิต 2 ราย ตั้งด่านสกัดเส้นทาง 3 จังหวัดชายแดนใต้

สงขลายังวิกฤต! โควิดพุ่ง 621 ราย เสียชีวิต 2 ราย ตั้งด่านสกัดเส้นทาง 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม รายงานจากกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง สสจ.สงขลา เปิดเผยผู้ติดเชื้อโควิดรายวันพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง 621 คน สะสม 38,133 คน เสียชีวิต 2 คน สะสม 171 คน ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมไม่รวมคลัสเตอร์เรือนจำ กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่สูงสุด 423 คน กระจายตัวอยู่ในหลายอำเภอ อ.จะนะ มากที่สุด รองลงมาคือ เมือง หาดใหญ่ เพทา สะบ้าย้อย รัตภูมิ และ อ.นาทวี และอำเภออื่นๆ

รายงานข่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา ประชุมหารือและมีมติร่วมกันในการดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด เพื่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่ลดลง ซึ่งขณะนี้ จ.สงขลา มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันค่อนข้างสูง ประมาณ 400-600 คนต่อวัน ซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจคัดกรองหาผู้สัมผัสเชื้อเชิงรุกในหลายพื้นที่

“มาตรการในการเพิ่มความเข้มงวดควบคุมการเข้าออกพื้นที่รอยต่อจังหวัดระหว่าง จ.สงขลา กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส ซึ่งยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มียอดผู้ติดเชื้อสูงไล่เลี่ยกันมาตลอดตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.”

รายงานข่าวว่า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ด่านตรวจบ้านมุนี ต.จะแหน เส้นทางระหว่าง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา กับ อ.กาบัง จ.ยะลา และด่านตรวจบ้านโหนด ต.บ้านโหนด เส้นทางระหว่าง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา กับ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด

นายเจษฎากล่าวว่า สิ่งสำคัญนอกเหนือจากมาตรการต่างๆ ในจังหวัดแล้ว การป้องกันการรับเชื้อจากพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนมาตรการในพื้นที่รอยต่อนั้นจะเป็นการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะเดินทางผ่านเข้ามาใน จ.สงขลา ให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขอเข้าพื้นที่

หากมีความจำเป็นที่จะเดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่ติดเชื้อโควิด-19 หรือมีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือมีเอกสารรับรองว่าครบกำหนดการกักกันตัวแล้ว 14 วัน แต่ต้องเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่วันที่พ้นจากการกักกันตัว

“เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคอยสอบถามความจําเป็นของผู้เดินทางก่อนเข้าพื้นที่ หากมีเหตุผลไม่เพียงพอ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ก็จะไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความเร่งด่วน หรือได้รับข้อยกเว้นเป็นแต่ละกรณีไป ซึ่งมาตรการเข้มพื้นที่รอยต่อ จ.สงขลา กับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้เริ่มตั้งแต่ 15 ต.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง” นายเจษฎากล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon