นนทบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 59 ราย ฉีดวัคซีนเข็ม 1 สะสม 1,433,163 คน – เข็ม 2 สะสม 956,258 คน

นนทบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 59 ราย ฉีดวัคซีนเข็ม 1 สะสม 1,433,163 คน – เข็ม 2 สะสม 956,258 คน

เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 5 ธันวาคม ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จ.นนทบุรี รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 5 ธันวาคม ทั้งหมด 59 ราย แบ่งเป็น เพศหญิง 31 ราย เพศชาย 28 ราย ต่างชาติ 2 ราย (เมียนมา 1 ราย, กัมพูชา 1 ราย, ลาว 0 ราย) ภูมิลำเนาอำเภอเมืองนนทบุรี 31 ราย, อำเภอปากเกร็ด 9 ราย, อำเภอบางใหญ่ 9 ราย, อำเภอบางกรวย 6 ราย, อำเภอบางบัวทอง 3 ราย, อำเภอไทรน้อย 1 ราย มีอาการ 39 ราย คิดเป็น 66.11% ไม่มีอาการ 20 ราย คิดเป็น 33.89%

ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ ไม่เคยได้รับวัคซีน 24 ราย คิดเป็น 40.67% รับวัคซีน 1 เข็ม 5 ราย คิดเป็น 8.47% รับวัคซีน 2 เข็ม 29 ราย คิดเป็น 49.13% รับวัคซีน 3 เข็ม 1 ราย คิดเป็น 1.69%

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 59 ราย นักเรียน (ไม่ระบุ) 6 ราย, ระบุนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ที่ละ 1 ราย, พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 2 ราย, พนักงานรับจ้าง (ไม่ระบุ) 2 ราย, ค้าขาย (ไม่ระบุ) 2 ราย กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่ ขับวินมอเตอร์ไซค์, ธุรกิจส่วนตัว (ร้านเช่าพระ พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน), พนักงานบริษัทส่งออก, พนักงาน 7-11 สาขาประชาธิปไตย, พนักงานกรมบัญชีกลาง, พนักงานขับรถ, พนักงานต้อนรับร้านอาหารพระราม 5 และพนักงานบัญชี

สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. ฉีดเพิ่ม 12,913 โดส ฉีดสะสม 2,244,313 โดส ฉีดในจังหวัด 1,134,727 คน ฉีดนอกจังหวัด 298,436 คน

สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนจากประชากร 1.61 ล้านคน เข็ม 1 สะสม 1,433,163 คน คิดเป็น 89.43% เข็ม 2 สะสม 956,258 คน คิดเป็น 59.42% การฉีดเข็ม 2 นับเฉพาะที่ฉีดภายในจังหวัดเท่านั้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon