‘คนภูมิต่ำ ต้องซ้ำ mRNA ทุกเดือน’ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ออกคำแนะนำเข็มกระตุ้น

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ออกคำแนะนำฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น คนภูมิต่ำ ต้องซ้ำ mRNA ทุกเดือน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกคำแนะนำเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เรื่องการให้วัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 แก่ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ โดยระบุว่า เนื่องด้วยผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ (immunocompromised patients) มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก จึงควรได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม โดยเร็ว แต่แม้รับวัคซีนครบแล้วก็มักตอบสนองต่อวัคซีนโควิด-19 ไม่ดี จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ซึ่งมีคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและสมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย ที่พิจารณาจากข้อมูลปัจจุบัน ออกข้อแนะนำการรับวัคซีนเข็มที่ 3 แก่ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ

ดังนี้ 1.เป็นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ 2.ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 3.ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบหรือแพ้ภูมิตนเองที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive drugs) หรือ ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ได้แก่ methotrexate, azathioprine, mycophenolate mofetil, leflunomide, cyclophosph amide หรือ cyclosporine ในช่วง 3 เดือนก่อนที่จะให้วัคซีน หรือ ยาชีววัตถุและยาสังเคราะห์มุ่งเป้าฯ ได้แก่ ยายับยั้ง JAK, ยายับยั้งTNF, ยายับยั้งไซโต ไคน์ ได้แก่ IL-6R, IL-1, IL-17 , IL-1 2/23 หรือ LL-23 ในช่วง 3 เดือนก่อนที่จะรับวัคซีนและ rituximab ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

โดยคนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ต้องรับวัคซีนชนิด mRNA 3 เข็ม ห่างกันเข็มละ 1 เดือน โดยเริ่มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย ส่วนคนที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2เข็ม / ไฟเซอร์ 2 เข็ม/โมเดอร์นา 2 เข็ม ให้รับวัคซีน mRNA 2 เข็ม ห่างกันเข็มละ 1 เดือน โดยเริ่มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย

Advertisement

ส่วนคนที่รับวัคซีนสูตรไขว้ ทั้ง ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม +แอสตร้าฯ หรือ ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม+ mRNA หรือ แอสตร้าฯ + mRNA ต้องรับวัคซีน mRNA 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน โดยเริ่มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย
ส่วนผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ และเคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว แนะนำให้กระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนชนิด mRNA โดยคนภูมิต่ำ เคยติดโควิด-19 รับวัคซีน 2 เข็ม ทั้งซิโนแวค/ ซิโนฟาร์ม ให้รับวัคซีน mRNA 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ส่วนคนเคยติดโควิด-19 และภูมิต่ำรับวัคซีน ทั้ง แอสตร้าฯ 2 เข็ม หรือ mRNA 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ ให้รับ วัคซีนชนิด mRNA 1 เข็ม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image