สรุปตัวเลขฉีดวัคซีน วันที่ 29 มี.ค.65

สรุปตัวเลขฉีดวัคซีน วันที่ 29 มี.ค.65

จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทยนั้น

สำหรับตัวเลขผู้ฉีดวัคซีน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 จำนวน 189,530 โดส แบ่งเป็น
เข็มที่ 1 จำนวน 56,278 โดส
เข็มที่ 2 จำนวน 17,554 โดส
เข็มที่ 3 จำนวน 115,698 โดส

ผู้ฉีดวัคซีนสะสมรวม 129,071,569 โดส

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon