ปลัดสธ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ให้สถานพยาบาล เตรียมพร้อมรับ โควิดระลอกใหม่

ปลัดสธ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ให้สถานพยาบาล เตรียมพร้อมรับโควิด ระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม เพจ ชมรมแพทย์ชนบท ได้เผยเอกสารจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยระบุว่า “ส่งสัญญานเตือน เตรียมพร้อมรับโควิด19 ระลอกใหม่

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ การระบาดโควิด19 ระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้ม ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ในหลายพื้นที่

เตรียมสำรองเตียง เตรียมรับผู้ป่วยหนักและการรับส่งต่อ

ขอประชาชนอย่าได้ประมาท”

ทั้งนี้ ในหนังสือฉบับดังกล่าว ได้ระบุ 8 ข้อ  ที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นควรให้แจ้งสถานพยาบาลเตรียมพร้อมดังนี้

1.สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับทราบสถานการณ์ และผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ และระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

2.ให้สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อเพื่อสามารถให้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เตรียมความพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

4.เตรียมความพร้อม และซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย

5.เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้บุคลากร รวมทั้งประชาชนอย่างครองคลุม และเป็นไปตามความสมัครใจ

6.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก้ประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อ

7.บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาด

8.รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นปัจจบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon