มันนี่ทิป : คุมหนี้เริ่มที่ตัวเอง

รายงานตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่ออกมาล่าสุดจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า ครัวเรือนไทยก่อหนี้สูงถึง 13 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 78.7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และหากรายละเอียดพบว่า ครัวเรือนไทยเป็นหนี้เร็ว เป็นหนี้จำนวนมาก และเป็นหนี้นาน แม้ว่าอาจจะเป็นหนี้โดยความตั้งใจหรือเกิดจากความจำเป็น การแก้ไขปัญหาหนี้ควรเริ่มที่ตัวเราเอง มันนี่ทิปมีข้อมูลจากงานวิจัย เรื่อง หนี้ครัวเรือนไทย : ข้อเท็จจริงที่ได้จาก BOT-Nielsen Household Financial Survey โดย สรา ชื่นโชคสันต์ สุพริศร์ สุวรรณิก และธนัชพร สุขสุเมฆ มาฝากกันค่ะ

เริ่มแรกต้องเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง โดยควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้ทราบว่ารายจ่ายใดเป็นรายจ่ายประจำ รายจ่ายใดเป็นรายจ่ายชั่วคราว เพื่อให้การบริหารจัดการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตั้งเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายลง แบบขั้นบันไดจากง่ายไปยาก

ทั้งนี้ ควรออมเงินให้เป็นกิจวัตร โดยการแบ่งส่วนเงินออมไว้ตั้งแต่แรกทุกครั้ง รวมทั้งควรออมก่อนกู้เพื่อลดภาระหนี้ที่ต้องจ่ายในอนาคต

อย่าเสียดายโอกาสหรือหลงกลในกับดักทางการตลาดของผู้ขาย เช่น การผ่อนแบบ 0% หรือการลดแลกแจกแถมต่างๆ ที่อาจจะทำให้ตัดสินใจซื้อทั้งๆ ที่ไม่จำเป็น และต้องพยายามไม่ให้สัดส่วนภาระหนี้จ่ายต่อเดือนเทียบกับรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 40% เพราะหากมีหนี้สูงอาจจะสร้างปัญหาทางการเงินแก่ครัวเรือนและนำไปสู่การผิดชำระหนี้ได้

อีกทั้งควรดูแลสุขภาพเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่จะทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลมากขึ้น และควรทำประกันสุขภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลในยามที่เจ็บป่วย

หากสามารถปฏิบัติตามได้จริงอย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น นอกจากการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแล้ว การไม่มีหนี้ก็เป็นลาภอันประเสริฐ เช่นกันนะคะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“เศรษฐกิจใหม่” แถลงยัน ยังอยู่ฝ่ายค้าน-ทุกอย่างเหมือนเดิม ย้ำเลือกกก.บห.โปร่งใส
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าว 5 กันยายน 2562-โดย กาแฟป่า