มันนี่ทิป ตอน ประกันความโสด : โดย กระปุกหมู

ไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันทำให้มีการเลือกอยู่เป็นโสดมากขึ้น โดยหลายคนมองว่าไม่จำเป็นต้องทำประกันชีวิตด้วยเพราะไม่มีภรรยา สามี และลูก ที่ต้องเป็นห่วง แต่ความเป็นจริงคนโสดควรทำประกัน มันนี่ทิป มีคำแนะนำจาก ธนาคารกสิกรไทย มาฝากกันค่ะ

สำหรับคนโสดที่เป็นเสาหลักครอบครัว ยังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแล การทำประกันชีวิตก็เป็นเรื่องจำเป็น โดยรูปแบบประกันชีวิตที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเน้นความคุ้มครอง คือ ประกันแบบตลอดชีพซึ่งเบี้ยประกันไม่สูงนักเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ หากมีเหตุทำให้ต้องจากไปก่อนวัยอันควร คนที่เรารักหรืออยู่ในอุปการะดูแลจะได้ใช้ชีวิตต่อไปไม่ลำบากนัก ยกตัวอย่าง เช่น ประกันชีวิตที่คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี จ่ายเบี้ยเพียง 9 ปี เป็นต้น

ด้านคนโสดที่เตรียมเก็บเงินหลังเกษียณหรือเก็บเงินเพื่อดูแลตัวเองในระยะยาว สามารถลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม และนอกจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ แล้ว การทำประกันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ได้ ถ้าต้องการรับเป็นเงินก้อนเมื่อครบสัญญา เช่น ประกันแบบสะสมทรัพย์ ควรเลือกระยะเวลารับเงินก้อนจากประกันให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะเกษียณอายุ แต่ถ้าต้องการรับเป็นเงินรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณ จะเหมาะกับประกันแบบบำนาญ โดยบริษัทจะเริ่มจ่ายเงินเมื่อผู้ทำประกันมีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนด และจ่ายตามจำนวนงวดหรืออายุของผู้ทำประกันที่ระบุไว้

ทั้งนี้ คนโสดที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี นอกจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) แล้ว การทำประกันก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการลดหย่อนภาษีการทำประกันสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ หากเลือกประกันแบบที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จะแบ่งเป็นส่วนแรก เบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท และส่วนที่สอง เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 2 แสนบาท แต่วงเงินลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 แสนบาทนั้น ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปีที่เสียภาษี และเมื่อรวมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) ต้องไม่เกิน 5 แสนบาท

แม้จะเป็นโสด โสด อยู่ทางนี้ การทำประกันก็สามารถทำให้เรามีค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณได้นะคะ และหากยิ่งทำประกันเร็วเบี้ยประกันก็จะยิ่งถูก ประหยัดเงินไปได้หลายตังค์เลยละค่ะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon