ม.เกษตรฯจับมือ”เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง” นำร่องเลิกใช้โฟมและพลาสติก 100%

เมื่อวันที่ 23 มกราคม รศ.ดร อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับบริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด ดำเนินโครงการ “SCI KU GO ZERO WASTE WITH KM PACKAGING” ว่า เป็นก้าวแรกที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เริ่มนำร่องโครงการเพื่อนำไปสู่การเลิกใช้บรรจุภัณฑ์โฟม และพลาสติก 100% ตามเป้าหมายในปี 2562 ที่คณะวิทยาศาสตร์ต้องการผลักดันให้ศูนย์อาหารหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ100% คาดว่าจะช่วยลดขยะพลาสติก และโฟม ได้ปีละกว่า 4.5 แสนชิ้น

“ที่ร่วมมือกับบริษัทเค.เอ็ม แพ็กเกจจิ้ง จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพและมีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ SCI KU GO ZERO WASTE ในการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำองค์ความรู้มาตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพราะคณะวิทยาศาสตร์ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นักศึกษาจากทุกคณะต้องมาเรียน และมีศูนย์อาหารที่รองรับนักศึกษาได้จำนวนมาก จึงเป็นแหล่งรวมของนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปีที่ผ่านมาเริ่มโครงการคัดแยกขยะบริเวณคณะ ถือว่าประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งแล้ว” รศ.ดร อภิสิฏฐ์กล่าว

นายพศิน กมลสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด กล่าวว่า ที่มาของความร่วมมือโครงการ เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะเลือกมหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่มีความใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด มีคณะที่มีการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อม มีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยพัฒนาต่อยอดสินค้าของบริษัทต่อไปได้ บริษัทจึงเลือกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเพื่อผลักดันและขยายผลต่อในอนาคต

“สำหรับสินค้าที่บริษัทนำมาร่วมสนับสนุนครั้งนี้ เป็นกลุ่มสินค้าภายในแบรนด์ Green Good by K.M. Packaging เป็นกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษย่อยสลายได้ด้วยตัวเองภายใน 180 วัน สอดคล้องกับโครงการที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการอยู่ โดยบริษัทจะสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวตลอดโครงการ ช่วงเริ่มโครงการได้สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ มูลค่าประมาณ 200,000 บาท”นายพศินกล่าว

ผศ.ดร.จริน กาญจนวรินทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ต่อยอดโครงการดังกล่าวโดยจัดประกวดออกแบบโลโก้ SCI KU ZERO WASTE เพื่อกระตุ้นให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการ โดยเห็นว่าจุดเริ่มต้นของคณะวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ จะขยายผลให้เลิกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม และพลาสติก 100% ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป และในงานเกษตรแฟร์ 62 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 – 2 กุมภาพันธ์นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะนำบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้มาใช้ในบูธของสโมสร และคณะต่างๆ ด้วย

ผศ.ดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์อาหารของคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมแล้ว 100% เหลือเพียงแก้วน้ำเท่านั้นที่ยังใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องขนาด และคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ การร่วมมือกับ บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด ครั้งนี้ ทางศูนย์อาหารได้รับการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้วย่อยสลายได้ เพื่อนำมาใช้แทนแก้วพลาสติกทั้งหมด ถือว่าเติมเต็มให้โครงการสมบูรณ์ และสามารถเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมและพลาสติกได้ 100 % ตามเป้าหมายของโครงการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon