คลังเล็งเลิกจ่ายเบี้ยชราผู้สูงวัยที่มีรายได้เกิน 9 พันบาท/ด.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับงบประมาณภาครัฐที่ต้องจ่ายสวัสดิการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ทำให้มีแนวคิดจะปรับการจ่ายสวัสดิการหรือเงินเบี้ยคนชรารายเดือนที่ให้ผู้สูงอายุใหม่ โดยจะเลือกจ่ายให้กับผู้ที่จำเป็นและต้องการได้รับความช่วยเหลือจริง จากปัจจุบันจ่ายให้คนละ 600 บาทต่อเดือน โดยเบื้องต้นจะต้องกำหนดเกณฑ์ว่าหากผู้สูงอายุมีรายได้รวมเกิน 9,000 บาทต่อเดือน หรือสินทรัพย์เกิน 3 ล้านบาท จะไม่ได้รับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้ลดภาระงบประมาณลงไปได้ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันรัฐต้องจ่ายสูงถึง 6-7 หมื่นล้านบาท จากผู้ได้รับสิทธิกว่า 10 ล้านคน

“จากนี้จะต้องเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำร่วมกับการเก็บข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายพัฒนาการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเพย์เมนต์ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงิน หรือรีเวอร์ส มอร์เกจ ให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการใช้เงินในยามเกษียณ ซึ่งจะเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลาน เบื้องต้นตามหลักการ จะต้องมีทรัพย์สิน ปลอดภาระหนี้ มาขอสินเชื่อซึ่งจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอายุ มูลค่าทรัพย์สิน และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะเลือกได้ระหว่างการรับเงินได้เป็นก้อนเดียว หรือจะรับเงินเป็นรายเดือน” นายวิสุทธิ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon