“ปนัดดา”เผย “สตาร์ท อัพ”ยึด ศก.พอเพียง”ในหลวง” ชี้คติ “คบคนพาล พาลไปหาผิด”ทันสมัยเสมอ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) ปี 2559 ระดับเบื้องต้น จัดโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ที่ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ตอนหนึ่งว่า รัฐโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน สร้างเสริมระบบศูนย์ราชการสะดวก (GECC) บุคลากร ความทันต่อเทรนด์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ ประชาคมอาเซียน และนอกภูมิภาค

“ผู้สนใจพูดกับข้าพเจ้าเสมอตั้งแต่ครั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและจังหวัดเชียงใหม่ อยากให้รัฐมีบรรทัดฐานที่ดีต่อการให้บริการทั้งทางปฏิบัติและภาคทฤษฎี ซึ่งหลายหน่วยพัฒนาดีขึ้นมาก แต่อยากให้ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินดีที่ผู้ประกอบการเองต่างพากันกล่าวว่า จะมุ่งรักษาแนวคิดทางการบริหารจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และข้อคิดเตือนใจอีกประการหนึ่งแก่ตนตลอดไป คือ โครงการเล็กๆ ของตนที่คิดก่อตั้งขึ้นนี้ ต้องมีพี่เลี้ยงที่ดี มีที่ปรึกษาที่ดี ประหยัด ไม่สุดโต่ง ไม่เป็นการเสี่ยงภัย ไม่ทำให้พาร์ทเนอร์ชิพเกิดความเสียหายหรือผิดหวังตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพ มีความทันต่อเหตุการณ์ เหมือนที่ปู่ย่าตายายสอนลูกหลานไทยมาว่า ‘คบคนพาล พาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณทิตพาไปหาผล’ ที่ยังเป็นข้อเท็จจริงที่สุดและทันสมัยอยู่เสมอ”ม.ล.ปนัดดากล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ลุ้นอาเซียนถกเสรีการค้าฮ่องกงบรรลุผล ส.ค.นี้
บทความถัดไปล้างห้องเครื่องให้ถูกวิธี