รัฐเปิดลงทะเบียนคนจน20ล้านคน เริ่ม15ก.ค.

ที่กระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดโอกาสให้คนมีรายได้น้อยไม่เกินปีละ 1 แสนบาท จำนวน 20 ล้านรายทั่วประเทศ มาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559 ผ่าน 3 ธนาคาร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ การลงทะเบียนไม่ยุ่งยาก กรอกเอกสารเพียงแผ่นเดียว และรัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมาออกแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันในรอบนี้ หรือยังไม่อยากมาลงทะเบียน รัฐจะเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ และอัพเดตข้อมูลทุกปีภายช่วงในเดือนกันยายนของทุกปี

นายกฤษฎากล่าวว่า ผู้ที่จะมาลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 1 แสนบาท และเป็นรูปแบบสมัครใจ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ การถือครองทรัพย์สินของตน เจ้าหนี้และจำนวนหนี้สินที่คงค้าง เป็นต้น เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำสวัสดิการของรัฐ 2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

นายกฤษฎากล่าวต่อว่า หลังจากมาลงทะเบียนแล้วสถาบันการเงินทั้ง 3 แห่งจัดเก็บเอกสารแล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลและทำการตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง ซึ่งกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นำไปบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมแล้วนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมภายใต้โครงการอี-เพย์เมนต์ ภาครัฐในระยะต่อไป ซึ่งการลงทะเบียนนี้จะเป็นคนละตัวกับการลงทะเบียนใช้อี-เพย์เมนต์ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 กรกฎาคมเช่นกัน

“การลงทะเบียนนี้ ช่วยทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากการลงทะเบียนจะต้องแสดงข้อมูลรายได้ ทรัพย์สิน และการเป็นหนี้สิน ซึ่งจะทำให้รัฐบาลทราบข้อมูลและสามารถนำไปกำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม” นายกฤษฎากล่าว
////

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไม่พบนกเงือกวิกรมที่เขาใหญ่อธิบดีระบุผิดกม.อุทยานฯคนละเรื่องกับเป็นคนดี อย่าสร้างค่านิยมผิดๆ
บทความถัดไปศาลทหารยกคำร้อง ผู้ต้องหา112 วืดประกันตัวอีก แม้ทนายเพิ่มเงินประกัน1ล้าน