ห่วงอากาศแปรปรวนปลูกข้าวเพิ่ม ชงแผนผลิต27ล้านตันสำรองไว้ ส.ชาวนากู้ดอก0%ให้รายละแสน


แผนผลิตข้าวครบวงจรคืบ แบ่งงานกันทำระหว่างพาณิชย์-เกษตร ที่ประชุมสรุปปลูกข้าวเพิ่มเป็น 27.17 ล้านตัน หลังประเมินความต้องการของตลาดอยู่ที่ 25 ล้านตัน สมาคมชาวนาเสนอมาตรการเร่งด่วน รัฐบาลช่วยค่าครองชีพเกษตรกรทำแพคเกจปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% รายละไม่เกิน 1 แสน วงเงินรวม 4 หมื่นล้าน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับคณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจรที่มีตัวแทนชาวนาและเกษตรกรไทยในนามของสมาคมต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร รองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิต 2559/60 โดยกำหนดเป็นแผนระยะสั้น (6 เดือน) ระยะกลาง (12 เดือน) และระยะยาว (18 เดือน) ใช้การตลาดเป็นตัวนำนั้น ที่ประชุมสรุปว่าความต้องการของตลาดจะมีประมาณ 25.01 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้ภาคการผลิตเผื่อเหลือขาด 8% ตามสภาพอากาศ หรือต้องผลิตที่ 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำหนดพื้นที่ปลูกข้าวและบริหารจัดการพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ลงไปถึงระดับตำบล ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดต่อไป

นางสาวชุติมากล่าวว่า กำหนดมาตรการลดต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรฯจัดทำโครงการนาแปลงใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ดูแลต้นทุนค่าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช การบริหารจัดการรถเกี่ยวนวด ทั้งด้านปริมาณและราคา เป็นต้น กำหนดหารืออีกครั้งให้ได้ข้อสรุปมาตรการทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้เพื่อลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ทันฤดูกาลปลูกใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนกระทรวงเกษตรฯจะดำเนินการหาข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โดยจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการในปีที่ผ่านมาให้เกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ส่วนด้านการตลาดต่างประเทศ มีแผนขยายตลาดขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ และขยายตลาดข้าวคุณภาพเฉพาะ เช่น ข้าวสี ข้าวไรซ์เบอรี่ ปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย และส่งเสริมการบริโภคข้าวไทยในตลาดต่างประเทศ

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า เครือข่ายสมาคมชาวนาฯได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมถึงภาครัฐให้ช่วยดำเนินการ ซึ่งปลัดกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าอยู่ในวิสัยที่น่าจะทำได้ โดยได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรฯแล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจะเป็นแม่งานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปว่ามาตรการเพิ่มเติมที่เสนอมาจะทำได้หรือไม่ โดยได้เสนอมาตรการเร่งด่วนให้ดำเนินการภายใน 1 เดือนนับจากนี้ คือให้รัฐจัดทำโครงการสินเชื่อชาวนาดอกเบี้ย 0% กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มเติม เพื่อช่วยพยุงค่าครองชีพของชาวนา โดยปล่อยสินเชื่อให้กับชาวนาที่เป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่เท่านั้น รายละไม่เกิน 100,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 40,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ขอให้รัฐขอความร่วมมือและกำกับภาคเอกชนที่ผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตและงานบริการทางการเกษตรลดราคาสินค้าและบริการลง เช่น ปุ๋ย ค่าเช่านา ค่าเกี่ยวข้าว ค่าน้ำมันเครื่องจักรกลเกษตร เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สุจิตต์ วงษ์เทศ เขียน ‘ยิปซีทะเล’ ที่ ‘ภูเก็ต’ เก่าแก่ถึง 2 พันปี
บทความถัดไป‘สุนี’แนะควรเขียน’สวัสดิการรัฐ’เป็น’สิทธิปชช.’ ไม่ใช่ใน’หน้าที่รัฐ”