สภาอุตฯ ชายแดนใต้ ยืนข้างรบ.บิ๊กตู่ ยื่นหนังสือ ศอ.บต. หนุนนโยบายเมืองต้นแบบจะนะ

สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ยืนเคียงข้างรัฐบาลลุงตู่ ยื่นหนังสือถึงเลขา ศอ.บต. หนุนนโยบายเมืองต้นแบบจะนะ เต็มตัว

ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เผยยื่นหนังสือสนับสนุนรัฐบาลลุงตู่ ลุยสร้างเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอำเภอจะนะ ชี้จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนา พร้อมวอนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่

ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งระบบเพื่อเชื่อมโยงมิติ ภายใต้นโยบายเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีความยินดี และให้การสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าวอย่างเต็มที่ และได้มีการแสดงออกอย่างเป็นทางการ ด้วยยื่นหนังสือสนับสนุนนโยบายเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอำเภอจะนะ ถึงเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ ( 10 ก.ค.63)

“ เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มตกต่ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน การอพยพย้ายถิ่นฐานแรงงานข้ามชาติ ปัญหาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ปัญหางาน และอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งไม่เท่าเทียมกับภูมิภาคอื่นของประเทศไทย ทั้งที่จังหวัดสงขลาเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาในอนุภูมิภาคนี้ แต่จากนโยบายการพัฒนาดังกล่าว สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีความเชื่อมั่นว่า จะเป็นการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่เชื่อมโยงทั้ง คุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขพหุสังคม และความร่วมมืออย่างแข็งขันของประชาชนในการปกป้องดูแลรักษาพื้นที่ตามกรอบแนวทางรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนในฐานะเจ้าของพื้นที่ร่วมดูแล และปกป้องความมั่นคงในพื้นที่ด้วยตัวเอง”

ดร.ตติยะ กล่าวอีกว่า นโยบายเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอำเภอจะนะ ถือเป็นการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างให้จังหวัดสงขลา และจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าต่อไปได้อย่างเท่าเทียมกับประเทศมาเลเซีย และกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศในระยะต่อไป ด้วยมีกรอบการพัฒนาที่สำคัญถึง 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำด้วยการพัฒนาท่าเรือเชิงพาณิชย์ การสร้างความมั่นคงทางพลังงานด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าที่สามารถดูแลระบบความมั่นคงทางพลังงานให้อนุภูมิภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ่านสวนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการทำสมาร์ทซิตี้

“ แต่อย่างไรก็ตามสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนขอเน้นย้ำว่า การพัฒนาดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนรัฐประชาสังคม ภาควิชาการและประชาชนเท่านั้น ทุกฝ่ายจำเป็นจะต้องร่วมมือวางแผนการทำงานร่วมกันในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด และ
รอบคอบสมบูรณ์ตามความต้องการของทุกภาคส่วน ดังนั้นสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จึงขอให้ดำเนินการไปตามที่กำหนด เพื่อให้ประโยชน์ที่จะเกิดต่อประชาชนและประเทศชาติ ” ดร.ตติยะกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon