‘จุรินทร์’ ชี้ทิศทางความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตฟื้นในรอบ 3 เดือน มั่นใจดีต่อเศรษฐกิจ

‘จุรินทร์’ ชี้ทิศทางความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตฟื้นในรอบ 3 เดือน มั่นใจดีต่อเศรษฐกิจ

วันที่ 11 มีนาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปรับตัวดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะในอนาคตปรับขึ้นมาอยู่ในช่วงเชื่อมั่น และทุกดัชนีปรับสูงขึ้นทุกภาพ และทุกอาชีพ

“คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในเดือนถัดไปเช่นกัน เนื่องด้วยประชาชนเชื่อมั่นในมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล และความคาดหวังในแง่ดีต่อวัคซีน Covid-19”

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้น มาอยู่ระดับ 45.5 เทียบกับระดับ 43.2 ในเดือนก่อนหน้า เป็นผลจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 36.3 มาอยู่ที่ระดับ 38.1 และ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต เพิ่มขึ้นจากระดับ 47.7 มาอยู่ที่ระดับ 50.4

จำแนกรายภูมิภาค พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 43.3 มาอยู่ที่ระดับ 47.0 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากระดับ 44.5 มาอยู่ที่ระดับ 46.1

Advertisement

เมื่อจำแนกรายอาชีพ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานของรัฐ ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 49.3 มาอยู่ที่ระดับ 51.4 ซึ่งอยู่ระดับสูงสุด และอยู่ในช่วงเชื่อมั่นแล้วขณะที่กลุ่มเกษตรกร ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 44.3 มาอยู่ที่ระดับ 46.8 และกลุ่มผู้ประกอบการ ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 43.8 มาอยู่ที่ระดับ 45.8

นายจุรินทร์ กล่าวว่า จากการที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตที่กลับมาอยู่ในช่วงความเชื่อมั่นอีกครั้งหลังจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อมั่นในมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่นโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน โครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการเราชนะ โครงการ ม.33เรารักกัน โครงการคนละครึ่ง  เป็นต้น ที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง สามารถเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้อย่างรวดเร็ว

“ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง รวมทั้งความคาดหวังในเรื่องวัคซีนที่จะเริ่มฉีดให้กับประชาชนกลุ่มแรกในเดือนมีนาคม แนวโน้มความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยต่อไป หากไม่มีสถานการณ์เปลี่ยนไปจากทิศทางนี้” นายจุรินทร์ กล่าว

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image