‘ททท.’ รับโควิดระลอก 3 ทำสงกรานต์ 64 ซบเซาหนัก เงินสะพัดแค่ 9,670 ล้านบาท

‘ททท.’ รับโควิดระลอก 3 ทำสงกรานต์ 64 ซบเซาหนัก เงินสะพัดแค่ 9,670 ล้านบาท

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 6 วัน ระหว่างวันที่ 10–15 เมษายน 2564 พบว่า บรรยากาศท่องเที่ยวซบเซาลงไปมาก เมื่อเทียบกับช่วงปกติของปีที่ผ่านมา นับปีก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก จนกลายเป็นการระบาดระลอก 3 ขึ้น ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยลดลง เหลือเพียง 2.68 ล้านคน-คร้ัง ซึ่งต่ำกว่าท่ีคาดการณ์ไว้กว่า 16% แต่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุด จากกระทรวงคมนาคม ที่มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่ำกว่าประมาณการ 39.36% มีปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ ต่ำกว่าประมาณการ 25.68% ซึ่งส่วนใหญ่ออกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 95.25% ของปริมาณการเข้าออกกรุงเทพฯ ทั้งหมด ขณะที่การใช้จ่ายน้อยลงตามสภาพเศรษฐกิจท่ียังไม่ฟื้นตัว โดยมีรายได้หมุนเวียน ทางการท่องเที่ยวประมาณ 9,670 ล้านบาท ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 19% และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งประเทศเพียง 25% เท่านั้น

“วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นช่วงที่คนไทยนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา และถือโอกาสใช้วันหยุดยาวเพื่อท่องเท่ียวพักผ่อนร่วมกับครอบครัว ทำให้ในภาพรวมยังคงเห็นบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงกว่าภูมิภาคอื่น โดยการเดินทางท่องเท่ียวของภาคกลางและภาคตะวันออก คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไป ไม่นิยมเดินทางระยะไกลในช่วงดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจร หนาแน่น และอุบัติเหตุบนท้องถนน บวกกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่มีหน้ีครัวเรือนสูงข้ึน ทำให้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ตราด ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และจันทบุรี เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวใกล้กรุงเทพฯ มีการใช้จ่ายไม่สูง และเน้นท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลัก โดยหากประเมินเป็นรายภูมิภาค อาทิ ภาคใต้ ถือว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักตั้งแต่การระบาดโควิด-19 ครั้งแรก และยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ แต่ในช่วงสงกรานต์ ที่ผ่านมา กลับเห็นสัญญาณการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยเพิ่มขึ้น ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการใช้สิทธิท่องเที่ยวผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งพบว่าในช่วงวันหยุดสงกรานต์มีคนไทยไปใช้สิทธ์ที่พักในพื้นท่ีภาคใต้เป็นอันดับ 3 จาก 5 ภูมิภาค ส่วนใหญ่เข้าพักในพื้นที่กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ชุมพร และตรัง

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ขณะท่ีภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่มีคนเดินทางเข้าพื้นที่น้อยท่ีสุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ท่ี 18% ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงต้นเดือน เมษายน ที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวไม่มั่นใจในสถานการณ์ อีกทั้งเชียงใหม่ได้ออกมาตรการกักตัวผู้ท่ีเดินทางมาจากนอกพื้นที่ในช่วงสงกรานต์ด้วย ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตัดสินใจหลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทางในช่วงนี้ และนักท่องเที่ยวบางส่วนได้เปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปเที่ยวที่อื่นแทน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บาร์ซ่า-แอตฯมาดริด’ เก็บ 3 แต้มทั้งคู่ ลาลีก้ายังลุ้นแชมป์เดือด
บทความถัดไป‘ก.ล.ต.’ อนุมัตินับ 1 ไฟลิ่ง ‘บมจ.แอดเทค ฮับ’ จ่อขายหุ้นไอพีโอ 40 ล้านหุ้น ตบเท้าเข้า ‘ตลท.’