มีผลแล้ว ประกาศอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้างผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้น 40 บาท

มีผลแล้ว ประกาศอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้างผ่านอิเล็กทรอ … อ่านเพิ่มเติม มีผลแล้ว ประกาศอัตราค่าโดยสารรถยนต์รับจ้างผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้น 40 บาท