“จุรินทร์” ลุยใต้ เคาะแก้ปัญหา 8 ประเด็น ผ่านเซลล์แมนจังหวัด-เครือข่ายพาณิชย์

“จุรินทร์” ลุยใต้ เคาะแก้ปัญหา 8 ประเด็น ผ่านเซลล์แมนจังหวัด-เครือข่ายพาณิชย์

วันที่ 9 เมษายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภายหลังการประชุมทีมเซลล์แมนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี การประชุม ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี นายกสมาคมการประมงปัตตานี นายกสมาคมการค้าสัตว์น้ำตลาดสะพานปลาปัตตานี ประธาน Moc Biz Club และประธานเครือข่ายธุรกิจ YEC จังหวัดปัตตานี
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

นายจุรินทร์กล่าวว่า จากผลของการประชุมร่วมกัน มีข้อสรุปดังนี้ เรื่องที่หนึ่ง รัฐบาลยังค้างจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการประมงที่ต้องยกเลิกประมงไปหรือต้องเลิกการทำประมงเพราะนโยบายของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ขณะนี้มี 104 ลำที่ถึงเวลาจ่ายเงินชดเชย แต่ยังค้างจ่ายที่ประชุมมีมติให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการเร่งรัดสำนักงบประมาณเพื่อเร่งรัดต่อไปโดยเร็ว

เรื่องที่สอง ข้อเสนอสมาคมประมงที่ต้องการให้แก้ไขพระราชกำหนดประมง พ.ศ.2560 ซึ่งมีเนื้อหาตึงตัวกับผู้ประกอบการประมงจนเกิดปัญหากับผู้ปฏิบัติหลายกรณี ตนขอให้สมาคมประมงแห่งประเทศไทยส่งร่างที่ประสงค์แก้ไขให้กับตนด้วยในฐานะผู้แทนราษฎรจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาตามขั้นตอนต่อไป

Advertisement

เรื่องที่สาม ที่ค้างจากประชุมคราวที่แล้ว เรื่องแผงค้าตลาดองค์การสะพานปลาปัตตานี มี 2 ประเด็น 1.ขนาดแผงที่ผู้ค้าในตลาดสะพานปลาปัตตานีประสงค์ให้ปรับขนาดเหมาะสมได้รับแจ้งจากผู้แทนองค์การสะพานปลาว่าปรับขนาดให้เป็นไปตามที่ผู้ค้าหารือร่วมกันแล้ว คือ ขนาด 3.5 × 2.5 เมตร/ล็อก คาดว่าจะปฏิบัติจริงได้วันที่ 1 พ.ค.65 และ 2.เรื่องค่าเช่า เดิมคิดค่าเช่า ตร.ว.ละ 103 บาทประสงค์ขึ้นเป็น 483 บาท/ตร.ว. และได้มีการเจรจาการ สุดท้ายองค์การสะพานปลาผ่อนปรนชั่วคราวเก็บในราคาเดิม 103 บาท/ตร.ว. และราคาที่จะปรับใหม่จะหารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป ขึ้นอยู่กับค่าเช่าพื้นที่รวมที่กรมธนารักษ์ต้องเร่งกำหนดราคาที่องค์การสะพานปลาไปเช่ากับกรมธนารักษ์ก่อน กรมธนารักษ์จะเร่งดำเนินการกำหนดค่าเช่าให้เสร็จในเดือน มิ.ย.ปีนี้

เรื่องที่สี่ ผู้ค้าในแผงตลาดปลา ร้องเรียนว่ามีแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย เป็นผู้ประกอบการเสียเอง ทั้งที่การอนุญาตให้เข้าเมืองเฉพาะผู้ใช้แรงงานเท่านั้น ตนมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและสำนักงานจัดหางานจังหวัด และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เร่งลงไปแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

Advertisement

เรื่องที่ห้า หอการค้าจังหวัดปัตตานีเสนอให้กระทรวงพาณิชย์หาตลาดให้กับสินค้าของจังหวัดปัตตานี ซึ่งพาณิชย์จังหวัดแจ้งว่าขณะนี้มีการดำเนินการโครงการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คัดสินค้าพรีเมียมหรือสินค้าที่มีศักยภาพ ของ 3 จังหวัด จังหวัดละ 20 รายการเสร็จสิ้นแล้ว จะเข้าสู่การขายออนไลน์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์จัดงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (OBM) ชายแดนใต้ เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า 60 รายการ ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.65

เรื่องที่หก หอการค้าปัตตานีเสนอให้มีการจัดโครงการถนนคนเดินที่ถนนปัตตานีภิรมย์หรือถนนหน้าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อดึงนักท่องเที่ยวและให้การค้าของปัตตานีสะพัดขึ้น ตนมอบหมายกรมการค้าภายในประชุมร่วมกันกับหอการค้า สภาการท่องเที่ยวของปัตตานี ส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพาณิชย์จังหวัดและบริษัททัวร์ทั้งหมด ว่าควรดำเนินการในรูปแบบไหนอย่างไรต่อไป

เรื่องที่เจ็ด สภาอุตสาหกรรมขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยนำให้สินค้า 5 จังหวัดชายแดนใต้ขายในห้างโมเดิร์นเทรด พาณิชย์จังหวัดรับไปซึ่งเป็นหน้าที่ของทีมเซลล์แมนจังหวัดโดยตรงอยู่แล้ว

เรื่องที่แปด สภาอุตสาหกรรมเสนอช่วยสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา R&D (Research & Development)

สำหรับสินค้าฮาลาลในพื้นที่ปัตตานี ศอ.บต.รับไปประสานงานดำเนินการให้เพราะมีโครงการและงบประมาณ R&D กับสถาบันอาหาร 200 รายการ โดยเฉพาะอาหารฮาลาลโดยเฉพาะ โดยเป็นงบประมาณ 65 และ 66 และกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายสนับสนุนสินค้าฮาลาล บ่ายวันนี้ตนจะไปลง MoU กับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพื่อทำโครงการปั้น GenZ เป็น CEO สินค้าฮาลาลโดยเฉพาะ ตั้งเป้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ มี 4 มหาวิทยาลัย 1 สถาบันอาชีวศึกษาให้ได้ประมาณ 1,000 คนในปีนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image