‘อนุชา’ ตั้ง ‘ชาญกฤช’ นั่งประธานคณะอนุฯตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลข่าวสารสลากเกินราคา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขฯ

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลจากข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่เกินกว่ากำหนด ให้นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะอนุฯ และมีองค์ประกอบคณะที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าร่วมด้วย

นายอนุชา กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาให้หมดไปจากประเทศ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสลากที่แพงเกินควร ขณะที่คณะกรรมการฯ และคณะทำงานมุ่งมั่นทำหน้าที่ กลับพบว่ามีข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน จึงเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ตนเชื่อมั่นว่าการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ จะมีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน นำไปสู่เป้าหมายให้ทั่วประเทศไทยจำหน่ายสลากในราคา 80 บาท ให้ได้อย่างแน่นอน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon